S.I.super impose; een technische dubbeldruk van twee of meer beelden door elkaar (meestal aanduiding voor een titel of een dve).
S.I.
Sachtler Statiefmerknaam voor een lichtgewicht statief wat vaak gebruikt wordt bij film en bij ENG- EFP opnames op locatie.
Sachtler Statief
Satellieteen kunstmatig hemellichaam dat door een combinatie van baansnelheid en hoogte op een vast punt boven de aarde kan blijven hangen.Satelliet
Sattelietverbindingde video- en audiosignalen worden vanaf de grond digitaal doorgestraald naar de dichtstbijzijnde communicatie satelliet, vanwaar die digitale informatie weer door een grondstation of studio ergens ter wereld wordt gedownload.
Sattelietverbinding
Saventerm uit de computerwereld voor het bewaren en opslaan van gegevens.

Saven
Scannenaftasten voor het omzetten van film inaar digitaal.Scannen
Scanningde weergave van het videobeeld op een beeldbuis laten iets kleinere uitsnede zien op een ontvanger thuis dan op een studio monitor. Een kleine buitenrand van het beeld valt er thuis bij het scannen dus af.
Scanning
Pan en scan was een manier om een bioscoopfilm van 16:9 naar het 4:3-formaat om te zetten. Hierbij werden dus grote gedeelten van het beeld weggesneden. Op de TV zie je de mooie wolkenlucht aan de linkerkant zomaar verdwijnen. Treurig voor elke filmmaker.
Scenariohet script voor een film of televisie programma waarin de handelingen van de spelers en de gesproken dialoog nauwkeurig en gedetailleerd zijn vastgelegd.
Scenario
Scenarist(Eng: scriptwriter, Ned: scenarioschrijver) schrijver van een filmverhaal uitgewerkt in scènes.
ScenaristScenarioschrijver Gerard Soeteman heeft een mooi rijtje films op zijn naam staan.
ScèneScène
een dramatische eenheid van tijd, plaats en handeling binnen een film of televisiescenario.
Scènelijsteen lijst waarin per scènenummer de productionele gegevens in kolommen worden uitgesplitst.
Scènelijst
Schakeltafelbeeldmenger
Schakeltafel
 
Schakeltechnicusdegene die bij de studio uitzending de beeldwisselingen verzorgd. Elk nieuw plaatje of titel is de veranwoordelijkheid van de schakeltechnicus die al dan niet op cue van de regisseur de beelden in de huiskamer brengt.


Schakeltechnicus
Scherptedieptede diepte van het stuk ruimte voor de cameralens waarbinnen alles scherp in beeld komt.

Scherptediepte
Scherptediepte
Scherpte Verleggen
het in beeld verleggen van de scherpte van het ene naar het ander onderwerp of van de voor naar de achtergrond.Scherpte Verleggen
Scherpte Verleggen
Schnittcut, las.
Schnitt
Schotelantenneanaloge of digitale ontvanger in schotelvorm van wereldwijde televisie en radiosignalen via de satelliet.
Schotelantenne
Scoopeen journalistieke primeur
Scoop
Scoutinghet zoeken van locaties ten behoeve van geplande opnames.
ScoutingNaast locaties wordt er natuurlijk ook talent gescout!
Screenplayfilmscenario.
Screenplay
Screentestproefopname waarbij acteurs getest worden voor een bepaalde rol.
Screentest
Screentijdde definitieve lengte van een scene of complete productie tijdens de vertoning of uitzending.
Screentijd
Voor acteurs is de screentime, alle secondes dat ze in beeld zijn.
Script1. een filmverhaal. Zie scenario.

2. afkorting voor script-girl.Script
Script-girlde regie-assistente, belast met de opname-administratie en het bijhouden van de continuïteit.
Script-girl
Scrollhet van onder naar boven over het beeld laten rollen van tekst en/of titels.
Scroll
Search1. de keuzemogelijkheid om bij een videorecorder versneld door te spoelen met behoud van zichtbaar beeld.
2. de mogelijkheid bij professionele recorders om de band door te laten spoelen naar een van te voren gemarkeerd punt.


Search
Secamzie PAL en NTSC.
Secam
 
Second-uniteen tweede opnameploeg die ingezet kan worden bij opnames die slechts één keer gemaakt kunnen worden, zoals massascènes of stuntwerk.
Second-unit
SegSpecial Effect Generator. Apparaat om videosignalen te manipuleren.
SegSeginmiddels is er wel wat mooiers van Sony.
Séjourdagvergoeding voor gemaakte onkosten.
Séjour
Sequelvervolgfilm, zoals Terminator 2
Sequel
Sequentieeen reeks shots of scènes die een natuurlijke eenheid vormen.
Sequentie
Serie de serie is een vervolgverhaal met een duidelijk begin en einde en een doorgaande plot, opgebouwd in een beperkt aantal afleveringen.
Serie
 
Servercentrale computer die aangesloten computers voorziet van informatie en/of deze doorverbindt met andere netwerken, die allemaal een eigen server hebben. Montagesets worden aangesloten op een server zodat informatie en materiaal uitgewisseld (geshared) kan worden.
Server
Setde plaats van een opname in een studiodecor of op locatie.
Set
Setdresserdegene die verantwoordelijk is voor de inrichting en de aankleding van de set.
Setdresser
Setnoisealgemeen omgevingsgeluid. Set- of roomnoise wordt los opgenomen en later in de mixage verwerkt. Ook stilte in een bepaalde ruimte is set-noise, dat gebruikt kan worden om in de montage het absoluut ontbreken van geluid te compenseren.
Setnoise
Set-up1. het opstellen van camera en lichtarmaturen per gekozen camera-instelling.
2. een dramatische term voor een van te voren bedacht spanningsverhogend element in de constructie van de plot, dat zijn effect oplevert in de pay-off.
Set-up
Setup Boxelektronisch apparaat dat van de televisie een interactief medium maakt, waardoor ook andere diensten mogelijk worden.
Setup Box
Sfeerlichtd.m.v. uitgekiende belichting een bepaalde, maar meestal warme stemming oproepend.
Sfeerlicht
Sfeerlicht
SFXafkorting voor: speciale effecten.
SFX

SFX
Shadenhet bij een elektronische camera regelen van de kleur, de helderheid en het contrast.
Shaden
Shaderde beeldtechnicus die verantwoordelijk is voor de technische kwaliteit van het beeld.
Shader
Shootingscriptproduceable script waarin alle veranderingen die tijdens de preproductie zijn ontstaan, zijn verwerkt; het is het definitieve scenario dat wordt gebruikt tijdens de opname en als basis dient voor het draaiboek.
Shootingscript
ZORG DAT JE NAAM OP DE VOORKANT STAAT!
Shot1. bij opnemen een zonder onderbrekingen opgenomen camera-instelling.
2. bij monteren het beeld tussen twee beeldovergangen.
Shot
Shotlistlijst van camera-instellingen en cameraposities.
Shotlist
Shotlist
Shotwisselingmontageovergang van het ene shot naar het andere.
Shotwisseling
Cut
Shotwisseling
Effect in timeline
Shotwisseling
Dissolve
Showreeleen videoband/DVD met fragmenten uit vroeger werk (hoogtepunten en fragmenten van films en programma’s die geproduceerd zijn of waaraan is meegewerkt), gebruikt bij open sollicitaties. Ook veel op Youtube.
Showreel
Shutterspeedinstelling van de snelheid (frequentieniveau) waarmee het videobeeld wordt vastgelegd. Een soort elektronische sluitertijd.
Shutterspeed
Shutterspeed
Signaalverkorte term om een videosignaal of geluidssignaal aan te geven.
Signaal
Signaal-ruisverhoudingde verhouding tussen het uitgezonden of opgenomen beeld- of geluidssignaal tot de meegekomen nevensignalen.
Signalering1. een uitgebreid systeem van rode en groene lampen dat aangeeft of een opname aan de gang is.
2. een rode lamp die aangeeft dat een camera actual is, of dat een monitor het voorgekozen
Signalering
Silhoueteen zwart onderwerp voor lichte achtergrond.
Silhouet
Singel Playkorte televisiefilm, meestal van 50 minuten, met een op zich zelf staand verhaal (geen serie).
Singel Play
Single Shoteen camera-instelling waarin zich slechts één persoon bevindt, ook wel singleton of one shot genoemd.
Single Shot
Sjablooneen uitgesneden figuur t.b.v. projectie.
Sjabloon
Sky-moteeen vrij bewegende, lange crane-arm waaraan een op afstand te bedienen camera bevestigd kan worden.
Sky-mote
Slagschaduwscherpe, donkere schaduw.
Slagschaduw
Slategedraaid shot.
Slate
Slatebordklapbord zonder klap (voor video) dat je voor de opname van een take in beeld houdt en waar slatenummer en takenummer op geschreven staan.
Slatebord
Slatelistlijst waarop alle slates geadministreerd worden.
Slatelist
Slof1. een van rubber of kunststof gemaakt meervoudig stopcontact met een verlengsnoer eraan.
Slof
2. bij geluid een meervoudige aansluitdoos om verschillende microfoons op een verzamelkabel aan te sluiten.
Slomokort voor slow-motion.
Slomo
Slow-motionDoor een highspeed opname wordt de actie tijdens het in normale snelheid afspelen vertraagd
Slow-motion
SNGSatellite News Gathering: een techniek waardoor via de satelliet –opgenomen of live- nieuws over grote afstand kan worden doorgegeven aan de ver afgelegen journaalstudio.
SNG
Snijshotook wel snijshots of cut-aways genoemd. Zijn lossen shots van scènes om in de montage de handelingen op een locatie te kunnen inkorten (indikken van tijd) of vanuit een ander perspectief te laten zien. 
Snijshot
 
Soapdramatische vorm van een nooit eindigende vertelling handelend over persoonlijke ervaringen van de hoofdrolspelers.
Soap
Soft Focuseen door een lens- of digitaal filter verkregen speciaal soort onscherpte, dat oa. contouren scherp houdt, maar harde details zoals rimpels wegtovert. Voor glamourachtige opname en droomsequenties.
Soft Focus
Soft focus links. (met uitsparing ogen) Rechts: normale shot
Soft Focus
 
Soft Lighteen groot lichtgevend oppervlak en brede lichtbundel, zacht licht, weinig schaduw.
Soft Light
SoundbiteDraaiboek afkorting.: SB  Geluidsfragmentje wat even centraa lstaat. (bijvoorbeeld, knal, sirene, gejuich, etc)
SoundbiteAls een weergave niet compleet is en dus meegelezen wordt, staat nauwkeurig aangegeven waar de inspreker stopt en verder gaat met lezen.
Er wordt dus om de Soundbites en Quotes heen gelezen. 
Sound Designhet ontwerpen en in balans brengen van de definitieve soundtrack m.b.v. muziek, dialogen, geluidseffecten en geluidssferen.Sound Design
Spanningstroom, elektriciteit, maar ook psychische gesteldheid ploeg.
Spanning
Special Effectseen verzamelbegrip voor alle vormen van trucage en kunstmatige en mechanische effecten, alsmede het daarmee samenhangend stand-in en stuntwerk.
Special Effects
Spekhaakeen S-vormige haak om kabels mee op te hangen.
Spekhaak
Spiegelen1. effect: 180 graden omdraaien van een videobeeld.
2. in een interviewsituatie heeft spiegelen een de figuurlijke betekenis van een voorbeeld geven, waar de geïnterviewde zich mee kan vergelijken om zo een antwoord of bevestiging te krijgen.
Spiegelen
Spin-offeen televisieserie die is opgebouwd uit elementen of rond personen van een eerder uitgezonden serie.
Spin-off
In Hercules: The Legendary Journeys(1995-1999) is Xena geïntroduceerd als nietsontziende, manipulatieve en oorlogszuchtige leidster van een schurkenleger. Xena: Warrior Princess (1995-2001) 
Naar verluidt was Kevin Sorbo (Hercules) niet blij dat spin-off Xena zijn show overtrof in kijkers. "Kev, ik zeg je, je hebt nooit een kans gehad. Vat het niet persoonlijk op. Het is een demografisch ding", aldus Lucy Lawless.
Split-editeen montagehandeling waarbij de overgang in beeld en geluid niet op hetzelfde moment gemaakt kan worden.
Split-editSplit-edit
Split-screentwee of meer gescheiden beelden in een beeldkader.
Split-screen
Spoteen lichtarmatuur dat gericht licht geeft en waarvan de hoek van de lichtbundel verstelbaar is (van 10 tot 60 graden); ook wel spotlight genoemd. De meest gebruikte spots zijn die met een vermogen van 0,1,2,5 of 10 kW.
Spot
Spotlijsteen lijst van tijdcodes die geluid- of beeldovergangen aangeven, opgesteld ten behoeve van geluidsmixage en beeldmontage.
Spotlijst
Spotten1. het lokaliseren van geluid- en/of beeldovergangen ten behoeve van nabewerkingactiviteiten zoals het inspreken van commentaar, nasynchronisatie of kleurcorrectie.
2. het smaller maken van een lichtbundel.
Spotten
3. het bekijken van opgenomen materiaal en vaak ook het noteren van de tijdcodes waarop de opnamen beginnen en eindigen.
Spotten
Spreekcelde geluidsgeïsoleerde ruimte waarin een commentaarlezer tekst op de band kan inspreken.
Spreekcel
Spreidenhet breder maken van een lichtbundel.
Spreiden
Springer

Een moment waar wat frames uit zijn. Tegenwoordig zie je wel veel springers in  talkingheads op Youtube. Je ziet (bewust) dat er geknipt is.Springer
een storende beeldovergang waarbij het onderwerp in beeld van de ene naar de andere hoek of van voorgrond naar achtergrond of vice versa verspringt.
Spuneen zacht lichtdoorlatend filter dat hard licht wat zachter maakt.
Spun
Stand-byaanwezig, klaar om in actie te komen; een term die zowel voor apparatuur als voor mensen gebruikt wordt. Zie ook : on call.
Stand-by
Stand-ineen plaatsvervanger voor een speler bij gevaarlijke en risicovolle opnames of bij langdurige opnamevoorbereidingen.
Stand-in

Ook bij spelprogramma's worden bij de repetities vaak stand-ins ingezet. Hierdoor kan de ploeg en de presentator het spel oefenen.Stand-in
Stand-upper1. de kort vertelde inhoud van datgene wat komen gaat ten behoeve van bij de opnames aanwezig publiek.
2. de eerste beelden van een reportage op locatie waarbij de verslaggever in beeld verschijnt en de productie inleidt.
Stand-upper
Star-filtereen met heel fijne lijnen ingeëtst filter dat -op objectief geplaatst- het licht van in beeld verschijnende lichtbronnen in stervormige strepen uiteengooit.
Star-filter
Starttekenhet teken (de cue) dat de opnameleider geeft om met de actie te beginnen.
Startteken
Stationcallde herkenningsmuziek en beelden van een televisie- of radiostation of van een omroep.
Stationcall
Steadycamhulpmiddel om stabiel uit de hand en lopend te kunnen filmen. Een  soort harnas dat het gewicht van de camera verdeelt over de heupen van de cameraman en door middel van veren de bewegingen van de cameraman opvangt. Het bedienen van de steadicam vereist grote ervaring, maar het gebruik ervan bespaart enorm veel tijd in de opnameperiode.
Steadycam
Steadystabiel, stilstaand, een positieve kwalificatie van een uit de hand of van de schouder gedraaid shot.
Steady
Steekveldeen tableau met in- en uitgangen voor beeld- en geluidsverbindingen, die door middel van steekpluggen met elkaar doorverbonden kunnen worden.
Steekveld
Step-outlinekorte, stapsgewijze opsomming van de inhoud van in een (te ontwikkelen) scenario, meestal bestaande uit korte samenvattingen van de individuele scènes.
Step-outline
Still1. een foto van een situatie die in het uiteindelijke filmverhaal voorkomt, meestal gemaakt ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. 2. zie freeze-frame.
Still
Stock-music/muziekin een archief opgeslagen rechtenvrije achtergrondmuziek. Ook veel aangeboden op internet.
Stock-music/muziek
Stock-shotgearchiveerde film- en video-opnamen de voor andere films of videoproducties gebruikt kunnen worden.
Stock-shot
Vaak zijn de beauty shots van skylines, stock shots. De rechter kollom (opening Blue Velvet) is wel degelijk bedacht door een regisseur, al hadden het alle bij elkaar gezochte library shots kunnen zijn. 
Stomzonder geluid. Zie ook mute, m.o.s.
Stom
Stop1. kort voor stopwand.
2. een korte onderbreking van de opname.
3. einde opname.
4. het verschil tussen twee diafragmagetallen.
Stop
Stop-motioneen trucagetechniek waarbij beeld voor beeld wordt opgenomen. Vroeger veel bij animatiefilms, maar ook als sfx shots.
Stop-motionFilm is 24 beelden per seconde. Dus voor 5 seconde 120 minibewegingen van het object.
 
Stopwandbeschilderd achterdoek of decorstuk dat moet voorkomen dat in een bepaald shot de kale studiowand zichtbaar zal zijn.
Stopwand
Storyboardeen getekende weergave van de door de regie bedachte shots en camera-instellingen, overeenkomend met de later op te nemen beelden.
Storyboard
Straalverbindingde transmissieverbinding van beeld- en geluidssignalen tussen straalzender en ontvanger.
Straalverbinding
Straalzendereen vaak mobiele zender voorzien van een schotelvormige antenne waarmee beeld- en geluidssignalen in een evenwijdige bundel naar een eveneens schotelvormige ontvangantenne gezonden kunnen worden.
Straalzender
Streaming VideoSreaming Video is video  dat rechtstreeks via computernetwerken (zoals het internet) worden gedistribueerd.
Het streamen evolueerde uit het downloaden. Het is mogelijk om video's te bekijken ongeacht het punt waarop begonnen wordt met het ontvangen.
Streaming Video
Tegenwoordig is het voor iedereen mogelijk een kanaal te maken met eigen streaming content.
Strijklichtgericht licht dat bijna evenwijdig aan het op te nemen oppervlak loopt. Bij strijklicht ontstaan scherpe slagschaduwen die het reliëf of de oppervlaktestructuur duidelijk zichtbaar maken.
Strijklicht
Strooilichtleklicht of gereflecteerd licht dat een onbedoeld of ongewild effect oproept.
Strooilicht
Subploteen tweede verhaallijn in een scenario, meestal bedoeld om de spanning te verhogen.
Subplot
Subtekstde feitelijke, onuitgesproken mededeling achter een door een speler uitgesproken tekst. De gespeelde subtekst houdt vaak iets totaal anders in dan de letterlijk uitgesproken tekst. C: I love you- Subtext vul maar in.
Subtekst
Suspenselaag licht geven waardoor lange schaduwen ontstaan of andere trucages met licht toepassen, zoals bliksem imiteren met lichtflitsen, licht-donker situaties.
Suspense
Sweep-lightseffectspot met bewegende spiegel, kleurenwielen en gobo’s d.m.v. computer besturing.
Sweep-lights
Swingploegleden van het decor/art department die na de opnamen in de studio het decor afbreken en opruimen.
Swingploeg
Synchet gelijklopen van beeld en geluid.
SyncNon Sync: het NIET gelijklopen van beeld en geluid.
Synchroon Klapklap die met clapperboard of de hand wordt gegeven om beeld en geluid gelijk te kunnen leggen.
Synchroon Klap
Synopsiseen gedetailleerde omschrijving van de inhoud en het dramatisch verloop van een scenario voor een televisieserie, een televisiespel of een speelfilm. Een synopsis is meestal - na de outline - de tweede fase van aanbieding.
Synopsis
SCHERP!Uitroep van wanhoop door de regisseur naar de cameraman als hij het shot nog niet kan schakelen of onscherp geschakeld heeft.
SCHERP!
ScannercraneScannercrane
SapGeen Sap, geen signaal of geen stroom(prik) of geluid.
Sap