R.I.B.talent rechts in beeld
R.I.B.
Rackeen metalen stelling waarin audio- en video- apparatuur geplaatst kan worden.
Rack
Railsdemontabele, soms opvouwbare lichtgewicht rails waarover een cameradolly langs een rechte of kromme route kan rijden.
Rails
RandspoorSuper 8 audio sporeneen magnetisch geluidsspoor dat op de beelddrager is aangebracht naast het beeld.
Range-extendermet deze extra lens kan het onderwerp nog dichterbij worden gehaald
Range-extender
Ratingsmeting van de kijkdichtheid
Ratings
Ratiohoeveelheid opgenomen materiaal vergeleken met het voor de uitzendlengte benodigde materiaal.
Ratio
Rcu
draaiboekaanduiding: ruime close-up.​​​​​​​Rcu
Reactiemicrofooneen microfoon bedoeld om verbale en hoorbare non verbale reacties uit het publiek te registreren.
Reactiemicrofoon
Reactieshoteen shot waarin een reactie getoond wordt op de inhoud of actie van het voorgaande shot. zie ook cut away shot.
Reactieshot
Real Time1 de werkelijke tijd waarin een bepaalde actie of handeling zich voltrekt. Normaliter gebeuren er in een bar wat handelingen. Glaasje pakken, schoon maken, inschenken. Om het niet langrdradig te maken proberen film en tv-maker ons wat af te leiden, zodat we in realtime zien wat er gebeurt. Hiermee foppen ze ons door, het glaasje al klaar te zetten, door in beleefdheden te snijden, zodat we een scene krijgen die to the point is. Het gaat immers om de hoofdrolspeler.
Real Time
2 de kloktijd op het moment van opname.
Real Time
Recapbij een televisieserie een terugblik naar de vorige aflevering
Recap
Redheadopvouwbaar licht armatuur(800watt) ten behoeve van locatie opnames.
Redhead
ReelEen opwikkelspoel voor audio- of video- band of voor filmmateriaal.
Reel
Reel-timebandtijd gebaseerd op de looptijd van de band of de film, in tegenstelling tot de kloktijd of real time.
Reel-timeHet is 21 33 wanneer deze beelden zijn opgenomen (real time).  De reel time zie je eronder staan.
Referentiesignaaleen elektronische gegenereerde toon, meestal van 1000 hertz, bedoeld om een opname en weergave van eenzelfde aanvangsgeluidsniveau uit te laten gaan. Deze toon wordt gelijk met de kleurenbalk aan het begin van de opname- of montageband gezet.
Referentiesignaal
Reflectieschermeen opvouwbaar scherm met een hoge weerkaatsende waarde. Het wordt gebruikt om licht-kunstlicht of zonlicht- te weerkaatsen en vervolgens als fill light te gebruiken. Vaak wordt hiervoor een plaatje wit piepschuim gebruikt: een plaatje piep.
Reflectiescherm
Regenmachineeen systeem van slangen, buizen en sproeikoppen waarmee zelfs over grotere oppervlakken de verschillende stadia van regenval nagebootst kunnen worden.
Regenmachine
Regie1 letterlijk: spelleiding. De regie is inhoudelijk, artistiek en organisatorisch verantwoordelijk voor het tot stand komen van een speelfilm, televisieprogramma of theatervoorstelling.
Regie
2 kort voor regiekamer.
Regie
Regieassistentde persoonlijke assistent van de regisseur, verantwoordelijk voor organisatorische en programmatische werkzaamheden als het tikken van een draaiboek, het voorcueën en het bijhouden van de continuïteit.
Regieassistent
Regieconcepthet totaal van de inhoudelijke en vormgeef-technische doelstellingen die een regisseur zich met een productie gesteld heeft.
Regieconcept
Regiekamervaak kortweg regie genoemd; het hart van de opname studio. De regie is een ruimte waarin zich een monitorenwand bevindt met afzonderlijke monitoren voor elke beeldbron, alsmede een actualmonitor. Verder bevat de regiekamer de schakeltafel, de effectenbank, trucagetafel en ook een centrale intercom, waarmee iedereen die bij het opnameproces is betrokken geïnstrueerd kan worden. Deze kamer is het werkterrein van de regisseur, zijn assistent en van de schakeltechnicus.
RegiekamerStudio en de regiekamer
Regisseurdegene belast met inhoudelijke en artistieke eindverantwoordelijkheid voor het opnameproces. (zie verder regie)
Regisseur
Registratiehet vastleggen van geluid of beeld op daarvoor bestemde dragers.
Registratie
Registratiewageneen mobiele unit ingericht ten behoeve van registratie en weergave van beeld en geluid en soms van eenvoudige montage daarvan. Deze unit wordt voornamelijk gebruikt bij reportages of locatieopnamesRegistratiewagen
Reishorizoneen licht achterdoek dat gebruikt kan worden op locaties die zelf niet over een horizondoek beschikken.
Reishorizon
Rekwisietenalle losse voorwerpen zoals meubels en serviesgoed, maar ook persoonlijke eigendommen van een rolfiguur, die nodig zijn om een set in te richten of om de handelingen te kunnen uitvoeren: ook wel props genoemd.
Rekwisieten
Releaseuitbrengen van een (speel)film.
Release
Remakeeen nieuwe versie van een bestaande film.
RemakeDe live action film is in dit gevaleen remake van de animatie film.
Renderenhet berekenen van de beoogde effecten door een computer. De digitale montage definite maken in uitzendbaar materiaal.
Renderen
RepetitieRepetitie
het oefenen voor de uiteindelijke uitvoering van een reeks afgesproken handelingen, tekstwisselingen en camerabewegingen voordat de daadwerkelijke opnamen plaatsvinden.
Reportageverslag van een zich buiten de studio afspelende gebeurtenis, rechtstreeks uitgezonden of opgenomen ten behoeve van verdere bewerking.
Reportage
Reportagetreinal het rijdende materieel-, regie-, techniek-, registratie- en materiaalwagen en personeelsbus nodig voor een opname op locatie. Bij kleinere treinen zijn de functie verdeeld over minder wagens.
Reportagetrein
Reportagetrein
Rerun1 het nogmaals uitvoeren van de laatst uitgevoerde actie, handeling of dialoog.
2 het opnieuw uitbrengen van een film die reeds in distributie is geweest.
Rerun
Researchhet inhoudelijk vooronderzoek dat nodig is om een productie te laten overeenstemmen met maatschappelijke, sociale, en politieke realiteit van het onderwerp of de opgevoerde personen.
ResearchBij sommige programma's is de research niet meer dan een paar telefoontjes naar instanties. Soms is het zoeken naar een spelt in de hooiberg.
Reshootopnieuw opnemen na mislukte opname.Bij films kan dat soms eem jaar later zijn, aangezien ze in de editing ontdekken dat iets niet werkt.
Reshoot
 
Retakeeen tweede of volgende opname van hetzelfde fragment of onderdeel van een scène, handeling of dialoog.
Retake
Reverse-shoteen tegenstelling, een shot ‘de andere kant op’. De shot-tegenshottechniek is een veel toegepaste opnametechniek bij dialogen tussen spelers of elkaar afwisselende handelingen.
Reverse-shot
ReversmicrofoonReversmicrofoon
een kleine, zeer gevoelige microfoon die op de kleding van bijvoorbeeld een presentator wordt aangebracht.
RGBRGB
: rood-groen-blauw, de drie primaire kleuren die samen het televisiesignaal vormen.
Richtmicrofooneen microfoon met een beperkt en gericht opnamegebied, in werking te vergelijken met een telelens.
Richtmicrofoon
Richtstokeen lange stok van licht metaal mat een haak aan het eind, waarmee men vanaf de studiovloer hoog hangende lichtarmaturen kan richten.
Richtstok
Rijderook wel rijer genoemd; een shot waarbij de camera zich verplaatst, hetzij op rails, hetzij op een dolly, hetzij op een combinatie van beide. Anders dan bij het gebruik van een zoomer veranderen bij een in of uitrijder de perspectiefverhoudingen van voor en achtergrond.
RijderRijder baar rechts
RijderUitrijder naar rechts
Rim-lightlicht dat van achter op hoofd en schouder van de speler valt en dient om hem visueel los te maken van de achtergrond.
Rim-light
Ritmeeen gevoelsmatig organische opeenvolging van shots in de decoupage of handeling. Ook wel pace genoemd
Ritme
Hoelang en hoe is iemand in beeld en kunnen we op tijd het shot verlaten dat het ene shot niet veel langer dan nodig is moet blijven staan.
Van de acteur wordt op de set dus bij vele scenes verlangd dat hij to the point is. Daarom is bij film en TV improvisatie meestal uitgesloten, en worden de teksten van het scenario tot op de letter gevolgd.
RMSdraaiboekaanduiding; ruim medium shot
RMS
RM3Sdraaiboekaanduiding : ruim medium 3-shot.
Phatom Menace ruim medium 3 shot
Ruim Medium Shotshot van net boven het hoofd met het kruis erbij, dus iig boven de knie.
Ruim Medium Shot
Ruim Medium 3 shot cast Star Wars
Rondhorizoneen naadloos geweven lichtgrijs doek van grote afmetingen dat als achterdoek dat rondom de studiovloer gespannen kan worden om met behulp van de juiste belichting een oneindige diepte te suggereren.
Rondhorizon
Rondlopereen in een lus geplakt stukje geluidsband of film waarmee een bepaald fragment in een eindeloze herhaling weergegeven kan worden.
Rondloper
Rondzingeneen hoog piepend geluid dat veroorzaakt wordt doordat de microfoon het geluid van de weergevende luidspreker opvangt en op die manier ‘zichzelf hoort’, hetgeen een grote en danig vervormde versterking van een frequentie teweegbrengt. Ook als je de camera richt op een monitor met het camerasignaal krijg je een rondzinger.
Rondzingen
 
Rough Cutnul versie. Een voorlopige ruwe montage volgens draaiboek.
Rough Cut
Ruiseen storing in beeld of geluid bij analoge opnames die veroorzaakt wordt doordat het signaal een te geringe sterkte heeft, of doordat het signaal veelvuldig gekopieerd is. Ruis wordt bij opname veroorzaakt door het magnetische opnameproces, en komt bij een (te) grote versterking van een signaal storend op de voorgrond.
Ruis
Ruisonderdrukkingssysteemeen in de geluidstechniek gebruikt systeem om de hoeveelheid bandruis te verminderen. Zie ook Dolby.
Ruisonderdrukkingssysteem
Runnerproductiechauffeur.
Runner
Running Order1. opname of uitzendvolgorde.
2. aanduiding voor een standaarddraaiboek van een altijd weer op dezelfde manier te registreren of uit te zenden programma.
Running Order
Running Timede (geplande) lengte van een programma.
Running Time
 
Run-througheen laatste complete doorloop van een dramaproductie met cast en crew voordat men de opnameperiode ingaat.
Run-through
Rushesook wel rushprint of dailies genoemd; de eerste print of kopie van het opgenomen moedermateriaal. Meestal worden aan het eind van een opnamedag de rushes van de vorige dag bekeken om een eerste indruk te krijgen van de kwaliteit van het materiaal.
Het verhaal gaat dat Rutger Hauer ten tijde van Floris wel graag naar de rushes keek en Michael Caine schrok zich tijdens Zulu bijna dood.
Rushes

Michael Caine said: “I thought, ‘I’ll go and see the rushes because I’m gonna be a big star.’ And I came in, and I threw up all over the floor, and I ran out. I didn’t like the voice, I didn’t like the look, I didn’t like anything,” he told Radio Times.
Sir Michael added: “And I’d never seen myself that big before. I’d seen myself on black-and-white TV, but this was in full colour, on a great big screen, and I was so upset, I thought, ‘My career’s over, they’re going to fire me.”
Ruwe Montagehet grofweg aan de hand van het draaiboek in elkaar zetten van de productie tijdens de voormontage periode aan de hand van het draaiboek.
Ruwe Montage
Rycotepluisjes over de windkap van de microfoon.
Rycote
Redaktie
zorgt voor de inhoud van het programma. Onderwerpen, gasten etc.RedaktieCheck check dubbelcheck op de nieuwsredactie
RedaktieZie ook Rundown
Remote CameraRemote Camera
Regie besprekingDe regisseur neemt (kort, als kan) het draaiboek dooor met de ploeg.
Regie bespreking
 
Reafkorting voor rechts, gebruikt in draaiboeken
Re