O.I.B.onder in beeld, een bij titeling gebruikte afkorting om een onder in het beeld  uitgelijnde titel aan te geven.
O.I.B.
 
Opl.operationeel productieleider, de man die namens het facilitair bedrijf verantwoordelijk is voor het werk televisieploeg in de studio of op locatie.
Opl.
O.S.
1 over the shoulder shot oftewel overshoulder, een camera-instelling met twee mensen in beeld waarbij over de schouder van de een meegekeken wordt naar de ander.O.S.

2 offscreen, buiten beeld; ook wel b.b.
O.S.
3 off stage, van opzij of vanachter het speelvlak.
O.S.
Objectieflenzenstelsel van de camera
Objectief
Obligate SceneClimax van de film.
Obligate Scene
OB-unit OB-vanoutside broadcast unit, een reportagewagen met een of meer camera's, geschikt voor opnamen en live-uitzendingen op locatie.
OB-unit OB-van
Oculairde zoeker van en filmcamera. Deze zoeker is optisch,en werkt niet elektronisch, zoals bij een videocamera wel het geval is.
Oculair
Off-camerabuiten beeld. Sommige takes kunnen zonder de persoon in beeld opgenomen worden. Wel wordt het audio op locatie of in de studio opgenomen.
Off-camera
Off-line Deliveries: lijsten met off-line gegevens (beeld en geluid) die nodig zijn voor de montage.
Offline Montageeen voormontage die geschiedt op niet al te hoogwaardige apparatuur met kopieën van het moedermateriaal.
Offline Montage
Off-mikeaanduiding voor een niet op de microfoon gerichte spreekrichting.
Off-mike
Off-screenOff-screenHan OS  Loud and clear, kid!
buiten beeld.
Off-screen
Off-stagebuiten beeld. Niet zichtbaar voor publiek of camera.
Off-stage
OMFopen media framework interchange - bestandsuitwisselingsnorm
OMF
On Airin de uitzending.
On Air
On Calleen cast - of crew-lid is een dag 'on call' als hij oproepbaar moet zijn. Tijd en plaats van de - later - ingelaste opnamen waarbij hij aanwezig moet zijn worden meestal pas naderhand bekend.
On Call
Onderbelichtopnames die gemaakt zijn met een technisch te laag lichtniveau worden onderbelicht genoemd. Bij omkeerfilm levert dat een te donker beeld op, bij negatieffilm een te licht beeld en bij video een te laag niveau en te veel ruis.
Onderbelicht
Onderhoudstechnicusdegene die belast is met het preventieve onderhoud van alle elektronische apparatuur die nodig is bij opname of montage, en met het opheffen van eventuele storingen.
Onderhoudstechnicus
Onderstekenhet tijdens de montage door laten lopen van geluid van het ene shot onder (een deel van) een ander shot. Bij ondergestoken geluid zitten de beeld- en geluidslas dus niet op dezelfde plaats.
OnderstekenOok live wordt vaak het intro van een muziek nummer al ingestart onder de aankondiging zodat de zanger binnen een paar maten kan gaan zingen.
Dit is voornamelijk met 1 zanger(m/v) op het podium.
Ondertitelinghet elektronisch onder in beeld synchroon aanleggen van de vertaling van de gesproken of geschreven tekst in niet-Nederlandstalige programma's.
Ondertiteling
Onderwaterhuiswaterdichte afscherming voor een camera t.b.v. opnamen onder water.
Onderwaterhuis
Onelinerin de meeste gevallen amateursacteurs die bij de opnamen één zin mogen zeggen.
Oneliner
One Takerslate (opname) waarvan maar één take is opgenomen.
One Taker
One-take-actoreen speler die zijn beste prestatie steeds bij de eerste take levert.
One-take-actorHarrison Ford had nogal last van zijn darmen en hoopt  dat hij de scene er snel op had staan. Spielberg veranderde een ingewikkeld gevecht naar 1 pistoolschot.
On-line Montageeindmontage, de fase bij televisie waarin het in de off-line montage inhoudelijk voorgemonteerde product op een voor uitzending geschikt opnamesysteem technisch in elkaar gezet wordt. Ook worden alle vormen van beeldbewerking en toevoegingen aan het beeld, effecten, titels enzovoort, op de hoogste kwaliteit uitgevoerd en de kleur van het beeld eventueel gecorrigeerd.
On-line Montage
Ontspiegelenhet door het kantelen of afdoffen met dulling-spray van een spiegelend oppervlak onzichtbaar maken van ongewenste reflecties.
Ontspiegelen
Ontspotteneen nauwe, gerichte lichtbundel wijder maken.
Ontspotten
Ooglichtlampje dat weerspiegeld wordt in de ogen van een personage.
Ooglicht
Open Opnamegeluidsopname met microffon op afstand, zodat de akoestiek hoorbaar is.
Open Opname
Operatordegene die het betreffende apparaat bedient.
Operator
Opnameleider1 bij video-opnames in de studio de verantwoordelijke man voor de organisatie op de studiovloer; ook wel floormanager genoemd. De opnameleider staat voortdurend in verbinding met de regiekamer via de intercom.
2 bij film degene die verantwoordelijk is voor het soepele verloop van de opnames, en voor het feit dat het per draaidag geplande aantal instellingen ook inderdaad gehaald wordt.
Opnameleider
OpnameplanningOpnameplanning
indeling van scènes, gegroepeerd per locatie binnen de opnameperiode.
Opnameratiode verhouding van de lengte van de ruwe opnamen ten opzichte van de gemonteerde eindversie, uitgedrukt in 1: (een getal). Bijvoorbeeld: 1 van de drie opnames is uiteindelijk bruikbaar.
Opnameratio
Opsluitenhet vernauwen van een uitsnede om een betere compositie te verkrijgen.
Opsluiten
Opsyncensynchroon leggen van beeld en geluid.
Opsyncen
Optische As1 ook wel optical barrier genoemd; de denkbeeldige lijn tussen twee personen. Door met de camera aan eenzelfde kant van deze as te blijven vermijdt men bij montage of schakeling het ongewenste effect dat beide personen elkaar niet aankijken.
2 het optische midden van een lenzenstelsel of objectief.
Optische As
Op Zenderin de uitzending zijn (On Air). Meestal van toepassing bij live reportages, waarbij de reporter ter plaatse live in de uitzending is.
Op Zender
Oscareen bijnaam die volgens een van de overgeleverde versies door Bette Davis is gegeven aan de onderscheiding die zij kreeg voor haar rol in Dangerous in 1935. De oscar is sinds de eerste uitreiking in 1927 door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences nog steeds de belangrijkste onderscheiding in de internationale filmwereld.
Oscar
Naast de Oscars zijn er nog vele andere filmprijzen. https://www.youtube.com/watch?v=KUItfAtHLW4&t=0s
Oud Makenhet bewust bewerken van decor of rekwisieten met het doel het materiaal ouder te laten lijken.
Oud MakenHet decor van Met het Mes op Tafel is een oud Hollandse kroeg.
Oud Maken
George Lucas verzon The Worn Out Universe. Thak the Maker.
Outline1 een korte schets van het dramatische verloop van een film- of televisiescenario, meestal de eerste vorm waarin een project aangeboden wordt.
2 een term die bij titelmengers aangeeft dat alleen de buitenste rand van de titel zichtbaar gemaakt wordt.
Outline
Out Of Focusonscherp
Out Of Focus
Over de as gaaneen van de basisfouten die gemaakt kunnen worden bij een schakeling of bij montage. Spelers die elkaar in werkelijkheid aankijken lijken dat op beeld niet meer te doen. Deze fout veroorzaakt verwarring bij de kijker en dient daarom in principe gemeden te worden, tenzij er bewust voor het bedoelde effect wordt gekozen.
Over de as gaan
Over The Topzwaar overdreven.
Over The Top
Over Het Decor / Over De Vloertijdens studiorepetities en -opnames kan via speakers de muziek - of de aanwijzingen van de regie- weergegeven worden op de studiovloer. Een regisseur dient dit middel alleen in uiterste noodzaak te gebruiken als het zijn eigen stem betreft. (de Godknop)
Over Het Decor / Over De Vloer
Overbelichtopnames die gemaakt zijn bij een technisch te hoog lichtniveau zijn overbelicht.
OverbelichtAchtergrond is overbelicht!
Overdraaien1 het bij film opnemen met een hogere snelheid dan de projectiesnelheid ten behoeve van de speciale vertragingseffecten; ook wel overcrank genoemd.
2 het opnieuw draaien of opnemen van een mislukte take/blooper. Ook kunnen er na het zien van de (meestal film)edit soms nog scenes of shots worden overgedraaid.
OverdraaienIk versprak me, het duurde te lang, het klopt niet, wil je geen achterlichtje, Take 28?
Overhoudeneen camerabeweging of verandering in kadering waardoor er minder voorwerpen in beeld over blijven dan de oorspronkelijke uitsnede. Bijvoorbeeld: de acteur loopt het beeld uit.
Overhouden
OverhoudenEr is ruzie. Actrice 1 in het wit verlaat het shot. Actrice 2 volgt met haar blik en loopt zich zelf closer.
Overlaphet in de montage gedeeltelijk over elkaar heen laten vallen van teksten of geluiden.
Overlap
Over-shoulderzie O.S.
Over-shoulder
Overspraakde ongewenste beïnvloeding of menging van geluid- en beeldsignalen onderling.
Overspraak
Overstralen1 het overbelicht zijn van videobeelden. Het niveau van het dag- of kunstlicht is dan te hoog, waardoor een spierwit, uitgebleekt beeldgedeelte ontstaat. Het is een veel voorkomend verschijnsel bij het van binnenuit naar buiten via een raam opnemen van daglichtbeelden.
2 het via een straalverbinding transporteren van beeld- en geluidssignalen.
OverstralenZie ook zebra
Oversturenhet overschrijden van het maximaal voor de betreffende apparatuur toegestane geluidssignaal. De meters komen dan in het rode gebied en er gaat vervorming optreden. Dit verschijnsel wordt ook wel overmoduleren genoemd.
Oversturen
Overvloeiereen vloeiende beeld- of geluidsovergang die veroorzaakt wordt door twee beeld(dissolve)- en geluidsbronnen(cross) langzaam en geleidelijk in elkaar over te laten gaan. (ook wel mix)
Overvloeier
OoghoogteCamerastandpunt. Hierdoor hoeft de geinterviewde niet om hoog of naar beneden te kijken. De camera maar ook de presentator op ooghoogte van de geinterviewde. Door dit in je gehele item aan te houden, zijn de geinterviewden allen gelijkwaardig, mits de uisnedes ook matchen.  Zie basis shots.
Ooghoogte
Osprey
Statief waarmee je kan liften en rijden.Osprey
Stuk duurder dan sommige nieuwe camera's. 2de hands rond 9 000 € ex VAT is ie van jou!!