Nagalmeen akoestische eigenschap van een grote holle ruimte. Een geluid sterft daarin niet onmiddellijk weg, maar houdt zichzelf door weerkaatsing nog een bepaalde tijd in stand.
Nagalm
Sean Connery sprak voor de film Highlander de begin Voice over in zijn badkamer in. De producers vonden het wel goed klinken, en keurde het goed. De regisseur was not amused.
Naregelen1 bij filmmontage het monteren van het origineel aan de hand van de voorgemonteerde werkkopie.
2 het tijdens de opname bijstellen van het geluidsvolume.
Naregelen
Narrationcommentaar, een later aan het beeld toegevoegde vertelstem.
Narration
Narratorverteller, commentator.
NarratorOok sterren worden van stal gehaald( wellicht ook om kijkers te lokken).
Nasynchronisatiehet later toevoegen en synchroon inspreken van een dialoog of geluidseffecten die tijdens de opname niet direct en live konden worden opgenomen. Soms ook in een andere taal.
Nasynchronisatie
NBFNederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers, een belangenbehartigingvereniging van beroepsbeoefenaren.
NBF
https://nbf.nl/
NCUdraaiboekaanduiding, nauwe close-up.Een zeer close uitsnede van een gezicht waarbij het bovenkader het beeld onder de haarlijn afsnijd.
NCU
Nd-filterneutral density filter, een grijsfilter waarmee de lichtopbrengst van een lichtbron verminderd kan worden zonder de kleur ervan te beïnvloeden.
Nd-filter
Ook ramen kan je afplakken met ND filter, waardoor tegenlicht van buiten (in de bus) verminderd wordt en daarmee de mogelijkheid om richting de ramen te filmen. Anders bijna onmogelijk met video.
Nd-filter
 
Netlijneen op de geluidsregeltafel binnenkomende aansluiting op het openbare telefoonnet om publieksreacties direct in de uitzending te kunnen brengen.
Zie vork.Netlijn
News Agenciespersbureaus die handelen (aankoop en verkoop) in nieuwinformatie voor radio, televisie en schrijvende pers.
News Agencies
NipkowschijfNipkowschijf
een door de Duitse natuurkundige Paul Nipkow uitgevonden essentieel onderdeel van het praktisch bruikbare televisietoestel. Deze schijf, waarin spiraalvormige gaten zijn aangebracht, maakte het eerste scanningsproces mogelijk. Naar deze Nipkowschijf is Nederlands belangrijkste prijs op televisiegebied genoemd, de jaarlijkse prijs van de Nederlandse televisiecritici voor het beste televisie- en het beste radioprogramma.
Niveaude sterktebepaling van het beeld- of geluidssignaal tijdens de opname of weergave.
Niveau
Naarst het videoniveau, kan een signaal ook te zwak zijn door een te lange kabel bijvoorbeeld.
NMSdraaiboekaanduiding, nauw medium shot.
NMS
NM2Sdraaiboekaanduiding, nauw medium 2-shot.
NM2S
Nauw Medium Shotshot van hoofd tot onder de elleboog, (borsten er bij)
Nauw Medium Shot
Noise1 Een visuele verstoring van het beeld veroorzaakt door hoogfrequente interferentie.
2 Een geluidsterm die vaak gebruikt wordt om algemeen sfeer- en omgevingsgeluid aan te tonen.
Noise
Non-fictieop feiten berustend. Het onderscheid tussen non-fictie en fictie (op fantasie berustend) wordt door de omroepen in toenemende mate gebruikt.
Non-fictie
Non-lineaire Editingmontagesystemen waarbij de editor a-chronologisch kan werken. Overgangen en combinaties kunnen gemaakt worden op het computerscherm terwijl de computer voortdurend de EDL bijwerkt. aan het einde van een montagesessie kan dan een uiteindelijke uitdraai gemaakt worden.
Non-lineaire Editing
Normaal Objectief / Lenshet meest gebruikte objectief, dat geen of vrijwel geen optische vertekening veroorzaakt. De brandpuntsafstand hangt af van het gekozen opnameformaat.
Normaal Objectief / Lens
Novelizationeen roman geschreven naar het scenario van een film of een televisieserie, het omgekeerde van een boekverfilming.
Novelization
NtscAmerikaans systeem van videoregistratie technologie. Zie ook PAL.
Ntsc
Nul Versie rough cut, een voorlopige ruwe montage volgens draaiboek.
Nul Versie