M.I.B.midden in beeld.
M.I.B.
Vaak bij ondertiteling wordt de naamtitel midden in beeld (MIB) gegeven. In dit geval valt hij over de mond en is  boven in beeld beter. Bij het opnemen is van je interview is het dus praktisch om hier al rekening mee te houden. Dus liever een RCU of NMS dan een CU.

 
Macrolenseen lens die geschikt is voor detailopnames van zeer dichtbij.
Macrolens
Make-upde gezichtsverzorging van degene die optreedt. Vooral gericht op televisie of film dus heel fijn.
Make-up
Master1. eerste generatie van het eindproduct op het afgewerkte beeldmateriaal.
2. (kopie) Een positieve kopie van negatief moedermateriaal.
Master
Masteringhet bijeenbrengen van alle benodigde elementen om tot de uiteindelijke film te komen – online eindproduct.
Mastering
Masterscène-techniekeen opnametechniek waarbij een scène behalve in één doorlopende hoofdinstelling - het mastershot - ook in meerdere, eveneens doorlopende neveninstellingen uit andere cameraposities wordt opgenomen. Alle instellingen te samen vormen de decoupage van de scène.
Masterscène-techniek
Mastershoteen hoofdinstelling (ruim shot) waarin een hele scène wordt opgenomen.
Mastershot
Mastieklijm voor het bevestigen van baarden, snorren en pruikranden.
Mastiek
Matchenhet qua uitsnede en beeldinhoud overeenkomen van na elkaar te schakelen of aan elkaar te monteren shots, en qua karakteristiek, klankinhoud en volume overeenkomen van na elkaar te schakelen of aan elkaar te monteren geluidseffecten of dialoogfragmenten.
Matchen
Materiaalwagende bij een reportagetrein behorende wagen met het lichtmateriaal en andere niet in de trein te vervoeren zaken.
Materiaalwagen
Matrix1. een tabel met twee coördinaten waarin een aantal met elkaar corresponderende gegevens zichtbaar in het platte vlak gebracht kunnen worden.
Matrix
2. zowel bij beeld en geluid een elektronisch verbindingssysteem waarin een groot aantal bronnen en bestemmingen in elke willekeurige combinatie te verbinden is.
Matrix
MSMS
In dit geval een M2S
Mediawetin de Nederlandse mediawet zijn bepalingen opgenomen waaraan de zendgemachtigden zich moeten houden.
Mediawet
Medium ShotMedium Shot
Meepan Li/rdraaiboekaanduiding: met bewegend object naar links of rechts
Meepan Li/r
Meercameratechniekhet met meerdere camera's tegelijk al dan niet geschakeld opnemen van een doorlopende actie.
Meercameratechniek
MeersporenmachineMeersporenmachine
een geluidsopname-recorder met meerdere ( bijvoorbeeld 16 of 24) sporen, onder meer in gebruik bij de eindmixage van programma's. Ook wel multitrack genoemd.
Mengtafelhet paneel waarmee een aantal verschillende geluidsbronnen naar een of meerdere geluidssporen toe kwalitatief bewerkt en gemixed kan worden.
Mengtafel
Merkeen merkteken dat de positie van een acteur, een presentator, een meubelstuk of een object aangeeft op een bepaald moment in de scène.
Merk
Met....pan Li/rdraaiboekaanduiding: met bewegend object naar links of rechts mee panorameren.
Met....pan Li/r
Method ActingMethod ActingAl Pacino: "De Actors Studio betekende zoveel voor mij in mijn leven. Lee Strasberg heeft niet de eer gekregen die hij verdient. Brando geeft Lee geen eer... Naast een acteerleraar bij HB Studio, en heeft hij me een beetje gelanceerd. Een opmerkelijk keerpunt in mijn leven. Ik zij mijn banen op en ging acteren."

In zijn autobiografie zegt Brando over Strasberg en zijn moeder, Stella Adler.

'' Nadat ik enig succes had, probeerde Lee Strasberg de eer op te strijken omdat hij me had geleerd hoe ik moest handelen. Hij heeft me nooit iets geleerd. Hij zou de zon en de maan hebben opgeëist als hij dacht dat hij ermee weg kon komen. Hij probeerde zichzelf te projecteren als een acterend orakel en goeroe. Sommige mensen aanbaden hem, maar ik wist nooit waarom. Ik ging soms op zaterdagochtend naar de Actors Studio omdat Elia Kazan les gaf, en er waren meestal veel knappe meisjes, maar Strasberg leerde me nooit acteren. Stella deed - en later Kazan. ''
Method Acting
een op het werk van Constantin Staninslavsky gebaseerde en door Lee Strasberg in de VS verder ontwikkelde werkwijze die acteurs voor het creëren van hun rol gebruikt leert te maken van hun eigen gevoelens, ervaringen en herinneringen.
Mic Rearschakelaar voor het instellen van de microfoon. In dit geval via de ingangspluggen aan de achterzijde van de camcorder.
Mic Rear
Microfooneen apparaat dat geluidsgolven omzet in een al dan niet versterkt elektrisch signaal.
Microfoon
Microfoonhengeleen lange, al dan niet op afstand te bedienen stang waarmee een aan het eind ervan bevestigde microfoon zo dicht mogelijk in de set en bij de spelers gehouden kan worden.
Microfoonhengel
Mike (mic)afkorting voor microfoon
Mike (mic)
Mise-en-scènede vastgelegde bewegingen van één of meer spelers of camera's.
Mise-en-scène
MistmachineMistmachineeen apparaat waarmee door middel van olie of droogijs misteffecten gemaakt kunnen worden.
Mixcrossfade of overvloeier van de ene beeld of geluidsbron naar de andere.
Mix
Mixagehet definitief samenvoegen van dialoog, muziek en effectgeluiden op een of twee uitzendsporen, ook wel mixen genoemd.
Mixage
MockumentaryMockumentary
nepdocumentaire
Moedermateriaalhet eerste-generatie materiaal dat tijdens het draaien of opnemen in de cameracassette zat of op de recorder lag.
Moedermateriaal
Moiréeen storend interferentiepatroon in een videobeeld.
Moiré
Monitor1. een televisietoestel zonder het hoogfrequente ontvangstgedeelte dat wel in huiskamerontvangers zit.
Monitor
2. een geluidsbox gericht op de presentator of artiest (monitorbox)
 
Monogeluidsweergave via één uitgang.
Mono
Monochroom TVMonochroom TV
zwart-wit televisie.
Monoloogeen langdurig aaneengesloten speltekst voor één speler.
Monoloog
Montagehet uiteindelijk in elkaar zetten van beeld en geluid van een film of een televisieprogramma. Montage vindt plaats in de postproductie.
Montage
Montage in de camerade cameraman monteert de scènes eigenlijk vooral op de camera. Door nauwkeurige timing van de camerabewegingen en het volgen van personages en gebeurtenissen in beeld legt hij inhoudelijke relaties via de camerabewegingen, waardoor montage achteraf eigenlijk veel minder nodig is. Voor de veiligheid en om het beeldmateriaal achteraf toch nog te kunnen inkorten, maakt hij wel altijd snijshots of covershots.
Montage in de camera
Montagesequentielosse, korte beelden die samen een lange tijdsspanne bevatten, meestal met muziek.
Montagesequentie
Montageshotsook wel snijshots of cut-aways genoemd. Zijn lossen shots van scènes om in de montage de handelingen op een locatie te kunnen inkorten (indikken van tijd) of vanuit een ander perspectief te laten zien.
Montageshots
Mountbevestigingsplaats voor camera, batterijen, lampen, et cetera.
Mount
Multiscreengroot tvscherm wat electronisch is opgedeeld om meerdere bronnen weer te geven.Ook een monitorwand, meestal bestaande uit 24 monitoren die dicht naast en boven elkaar zijn opgesteld en ieder een vierentwintigste van het samengestelde beeld leveren. Multiscreen
MuteMute
stom, zonder geluid.
MuzakMuzak
een denigrerend bedoelde term voor achtergrond- of stemmingsmuziek.
Muziekbandde geluidsband waarop de juiste muziekfragmenten gespot en op de juiste volgorde overgeschreven zijn, bedoeld om tijdens de eindmixage als bron te gebruiken.Soms ook de band waar op artiesten playbacken of semi live gaan.
Muziekband