Kaderde omlijning van het gekozen beeld, ook wel uitsnede genoemd.
Kader
Kaderen (kadreren)het op artistieke, inhoudelijke en/of esthetische gronden kiezen van de juiste uitsnede of het juiste beeldkader.
Kaderen (kadreren)
Kanaal1. het vanaf de microfoonaansluiting lopende ingangstraject in een geluidsregeltafel.
Kanaal
2. geluid dat uit 1 box komt; stereo heeft 2 kanalen.
3. een voor een bepaalde radio- of televisie-uitzending definitief gereserveerde frequentie.
KaraktergeneratorKaraktergenerator
een elektronisch toetsenbord waarmee titels kunnen worden vervaardigd.
Karakteristiek1. het kenmerkende van een geluidsbeeld.
Karakteristiek
2. het kenmerkende van een technisch apparaat.
Keteneen aaneenschakeling van aan elkaar aangepaste apparaten.
Keten
Key Griphoofd (head) van het grip department
Key Grip
Keyendoor montage kunnen beelden in elkaar overgaan of letterlijk in het andere beeld gemonteerd, ofwel gekeyed worden. Chromakey is één van de manieren waarop dat kan.
Keyen
Keylighthoofdlicht
Keylight
Khzaanduiding voor frequentie waarmee het geluid wordt geregistreerd. 12 bit = 32 KH; 16 bit = 48 KHz.
Khz
KikvorsperspectiefKikvorsperspectief
shot vanuit een extreem laag standpunt, waarbij de camera omhoog kijkt.
Klap1. metalen platen aan de voorkant van een lichtarmatuur om een teveel aan zijdelings uittredend licht te beperken.
Klap
2. (klapbord / clapperboard / slatebord) een houten bord met shotgegevens, hoor- en zichtbaar voor de camera gehouden voor de camera gehouden aan het begin van een take. Door bij film geluid en beeld van de klap gelijk te leggen in de montage zijn beide weer synchroon.

Klap
 
Kleurbalansde onderlinge verhouding van de in beeld aanwezige kleuren ten opzichte van elkaar.
Kleurbalans
Kleurcorrectieeen onderdeel van het film- en televisie productieproces, waarbij de kleuren van de verschillende shots met elkaar in overeenstemming gebracht worden volgens een op inhoudelijke en esthetische gronden door regisseur, cameraman en bepaalde norm. Dit wordt ook wel grading genoemd.
Kleurcorrectie
Kleurenbalkeen vereenvoudigde weergave van het kleurspectrum die aan het begin van iedere videoband wordt opgenomen. Op deze kleurenbalk kunnen de weergave machines ingeregeld worden ten opzichte van de machines waarop het programma is opgenomen of gemonteerd.
KleurenbalkKleurenbalk
Kleurfiltereen hittebestendig filter waarmee de kleur van een lichtbron gewijzigd kan worden.
Kleurfilter
Kleurfilter
Kleurtemperatuurmeetbare warmte (rood) of koude (blauw) graad van het licht uitgedrukt in graden Kelvin. De kleurtemperatuur van een bepaalde hoeveelheid licht hangt af van de kleur(=golflengte) die in dat licht overheerst. Zonlicht is vrijwel wit licht en heeft een hoge kleurtemperatuur van ongeveer 6000 graden Kelvin, in ochtendlicht overheerst het blauwe gebied van het kleurspectrum, in avondlicht het rode, met een lage kleurtemperatuur.
Kleurtemperatuur
 
KleurverschilShots die met grote tussenpozen opgenomen zijn kunnen ondanks de inzet van belichters en beeldtechnici in de uiteindelijke montage toch kleurverschillen vertonen, die vervolgens in de kleurcorrectie kunnen worden verminderd. Helaas is vergeten te witten, een behoorlijk probleem.
Kleurverschil
Klokdraaiendraaien in de richting van de wijzers van de klok.
Klokdraaien
Kopieeen afdruk van een origineel uit moedermateriaal gemonteerde film, of een na overschrijving identieke tweede versie van een video of geluidsband.
Kopie
Koptitelsde openingstitels van een film of televisieprogramma, meestal vermeldend de naam van de productie, de namen van de hoofdrolspelers, de schrijvers, de producent en de regisseur.
Koptitels
Kortjestaat in televisietermen voor een nieuwsitem van maximaal 30”.
Kortje
Kostuumdramahistorisch drama dat zich in het verleden afspeelt.
Kostuumdrama
Kruisdecoreen auditieve schakeling waarbij twee mensen die in verschillende studio’s zijn met elkaar kunnen spreken zonder dat er een rondzingen ontstaat. Een dergelijke schakeling wordt onder meer vaak gebruikt in journaaluitzendingen, bijvoorbeeld wanneer de journaallezer een minister in de Haagse studio interviewt.
Kruisdecor
Kuchknopde knop waarmee een presentator of nieuwslezer zijn microfoon tijdelijk kan uitschakelen.
Kuchknop
Kunstlichtlicht dat afkomstig is van lichtarmaturen van welke aard dan ook.
Kunstlicht
Kwkilowatt, een standaard hoeveelheid elektrische energie van 1000 watt
Kw