I.B.in beeld, een aanwijzing in draaiboeken om duidelijk te maken dat iets of iemand aanwezig moet zijn in het shot.
Idiot-board / Cue-boardIdiot-board / Cue-board
een groot karton met de tekst van een speler of presentator die zijn tekst niet uit het hoofd kent. Dit bord wordt in dat geval naast de cameralens gehouden.
Improvisatiespontane, niet van tevoren vastgelegde handelingen of dialoog
ImprovisatieImprovisatie is voor drama en TV lastig voor de continuiteit. Als er gedraaid wordt met meerdere camera's is het een optie. Ook de Lama's werken met een draaiboek, waarbij er binnen de onderdelen wel mogen improviseren.
Indirect Geluidgeluid dat terugkomt via reflecterende oppervlakken en daardoor later dan het directe geluid de microfoon bereikt.
Indirect Geluid
Indirect Lichtlicht dat via een ander voorwerp op een object valt. Zie ook indirect lichtmeting.
Indirect Licht
Indirecte Lichtmetinglichtmeting door de camera direct op het onderwerp te richten.
Indirecte Lichtmeting
Met een fototoestel verandert de sluitertijd en heb je verschillende manieren. 
Indirecte Lichtmeting
Bij de video camera kan je gebruikmaken van de zebra. Als iets meer dan 100% wit is krijg je strepen. De Gain en shutterspeed behouden we meestal op vaste waarden. Om een mooi plaatje te maken gebruiken we de iris en ND en eventueel extra lichtbronnen.
Inductie Effectafzonderlijke beelden hebben een andere betekenis dan wanneer deze beelden achter elkaar worden gemonteerd. Beelden beïnvloeden elkaar door de onderlinge volgorde en krijgen daarmee een eigen betekenis in het beeldverhaal.
Inductie Effect
InfadenHet langzaam op laten komen van beeld en geluid
InfadenFader - Fade in
Infaden
Inkleurengebruik maken van kleurfilters en licht menging.
Inkleuren
Inner-voiceeen hoorbaar gemaakte gedachtestem, ook wel monologue interieur genoemd.
Inner-voice
Input Selectingangskeuze schakelaar bij video en audio apparatuur. (Bijvoorbeeld van microfoon niveau of lijn niveau. Of: camera of videospeler)
Input Select
Inregelenhet inregelen van studiocamera’s en geluidsopnamesystemen, waarbij het nauwkeurig afstellen van de apparatuur de juiste beeld- en geluidskwaliteit garandeert.
Inregelen
Inserteen geluid- of beeldfragment dat over reeds gemonteerde geluiden of beelden wordt aangebracht
Insert
De beelden van het luistershot kunnen boven de eerste videolaag gezet worden.
InsertMocht je in 1 laag werken, dan loop het audio door en wordt het shot  (alleen beeld) ertussen geplaatst 
INT.interieur, een scriptaanduiding voor een binnen op te nemen scène.
INT.
Interactieve Televisieeen zendsysteem waarbij tweeweg verkeer mogelijk is en de kijker zelf bepaalt wat ie kijkt.
Interactieve Televisie
Intercomeen communicatiesysteem met headsets en terugspreek-microfoons, ook wel talk back.
Intercom
Intercuttussengevoegd beeld om een time lapse te kunnen maken.
Intercut
Intercuttingopdelen van een scene in shots in de volgorde van een beeldsequentie, waardoor de essentiële interactie tussen mensen en/of objecten of andere situaties in een scene in beeld en geluid duidelijk wordt.
Intercutting
Interfaceeen grafische weergave van een (edit)computerprogramma, waarmee door aanklikken met de muis, pen of touch screen de functies van het softwareprogramma te bedienen zijn.
Interface
Intieme RuimteIntieme Ruimte
: de afstand tot waar mensen in een professionele situatie, zoals bijvoorbeeld bij een interview, zich prettig en behaaglijk voelen. IN de intieme ruimte komen, geeft het gevoel, dat de ander letterlijk te dichtbij komt, hetgeen normaal alleen gebeurt binnen persoonlijke relaties.
Interferentie1. bij licht: de gelijktijdige werking van twee tegengestelde bewegingen die elkaar versterken of tegen gaan.
2. bij radio en televisie: niet programmatische storingen door stoorsignalen van buitenaf.
3. het door onderlinge beïnvloeding van twee of meer trillingen ontstaan van niet-harmonische nieuwe trillingen.
4. het onrustig trillen van een videobeeld wanneer er horizontale lijnen en strepen in bijvoorbeeld kleding of achtergrond wisselend of niet samenvallen met de beeldlijnen.
Interferentie
Interieureen verzamelbegrip voor binnenopnames. Script aanduiding INT.
Interieur
IntroIntro
afkorting voor introductie of aankondiging.
Intro
Invallend Lichtlicht dat buiten beeld toch in de lens schijnt, waardoor strepen of vlekken ontstaan. Ook wel flair genoemd.
Invallend Licht
Invullicht (fill)bij driepuntsbelichting de tweede lichtsoort in belangrijkheid na hoofdlicht. Vanuit een positie aan de andere kant van de as tussen camera en speler verzacht het invullicht de harde schaduwen van het hoofdlicht.
Invullicht (fill)
Inzoomhet veranderen van het brandpunt bij een lens met een variabele brandpuntsafstand. Een korter brandpunt veranderen in een langer brandpunt zorgt ervoor dat het object groter in beeld komt.
Inzoom
Isolated Camera / ISObij meercameratechniek een camera met een eigen opnamemachine, die dus niet gekoppeld aan het schakelsignaal continu opneemt. Bij registraties van muziekuitvoeringen staat er vaak een isolated camera op de dirigent gericht als terugvalmogelijkheid in de eindmontage: dat shot is immers altijd bruikbaar.
Isolated Camera / ISO
Isolated Camera / ISOAltijd uitkijken voor storende elementen in je ISO shot, immers je wil er op terug kunnen vallen.