E.B.E.B.
eerste beeld, een logboekaanduiding.
E.G.E.G.
eerste geluid, een draai- en logboekaanduiding.
E.W.eerste woorden, een logboekaanduiding.
E.W.
EditorEditor
de film- of video-editor, degene die aan de hand van aanwijzingen van de regisseur in voortdurend overleg de beelden en geluiden samenvoegt tot het uiteindelijke product.
Editorialredactievergadering voor opname of uitzending.
Editorial
E.D.L.Edit Decision List, een tijdcodelijst met alle montagepunten, die in de off-line montage op papier of diskette door de computer gegenereerd wordt en direct in de on-line montage ingevoerd kan worden.
E.D.L.
Eéncameratechniekhet - anders dan bij meer cameratechniek - met één camera opnemen van een actie of handeling die in geval van decoupage dus meerdere malen herhaald moet worden.
Eéncameratechniek
Effectgeluid
geluiden die los worden opgenomen. Bijvoorbeeld straatgeluiden, een carillon, tikkende klok, etc. Om later de scene tot één geheel te maken.Effectgeluid
Voor een vechtscene doet een stapel leren jassen en een honknalknuppel wonderen.
Eindmixageafwerken van geluid op de computer en/of geluid montagetafel. In de praktijk worden dan alle geluidssporen (geluidsbanden, dialoog, muziek en effecten) van de montage naar één of twee audiosporen (bijv. stereo) teruggemixed.
Eindmixage
Eindmontagede definitieve afwerkingfase van beeld en geluid. Wordt ook wel online montage genoemd.
Eindmontage
Eindregieeen eenvoudige presentatiestudio van waaruit de regie verzorgd wordt van de totale uitzending op een van de landelijke netten. Dit gebeurt door het weergeven van banden met eerder opgenomen producties of door het schakelen naar studio of locatie voor live uitzendingen.

Eindregie
Embargohet verbod om vóór een gezamenlijk afgesproken tijdstip of deadline de verstrekte gegevens, informatie of beelden openbaar te maken.
Embargo
Emmy-awardEmmy-award
sinds 1949 de hoogste Amerikaanse programmatische onderscheiding voor een artistieke, inhoudelijke of technische prestatie op televisiegebied. Immy (Later verbasterd tot Emmy) was in vroeger jaren het jargon voor Image Orthicon Camera Tube: de beeldbuis. De Emmy's worden jaarlijks uitgereikt door de Academy of television Arts and Sciences.
En Facefrontale opname van het gezicht, recht voor de camera zittend/staand.
En Face
E.N.G.Electronic News Gathering, de aanduiding voor een draagbare ‘één camera unit’, meestal gebruikt voor de opnames van items voor journaal en actualiteitenrubrieken.
E.N.G.
EpiloogEpiloog1. slotrede of naspel.
2. dagsluiting of zendersluiting.
Equalizereen regelpaneel waarmee verschillende geluidsfrequenties hoger of lager van niveau gemaakt kunnen worden.
Equalizer
Equipment(Eng) apparatuur.
Equipment
Establishing Shoteen (meestal totaal) shot waarin de kijker zich kan oriënteren en de getoonde situatie tot zich kan laten doordringen. Wie zitten er ook alweer aan tafel in een talkshow of in welk huis speelt zich deze scene af.
Establishing Shot
Executive ProducerExecutive Producer
uitvoerend producent, Degene die namens de producent de eindverantwoordelijkheid draagt voor het organisatorische en financiële deel van het productie proces.
Exposedbelicht moedermateriaal dat op weg gaat naar het film ontwikkel laboratorium. De filmblikken zijn goed dicht getaped.
Exposed
Expositieeen dramaturgische term die het gedeelte van de film of het drama aangeeft waarin de elementaire gegevens rond situatie en personen in kort bestek worden aangegeven. Ook vaak eerste acte van een dramatisch verhaal genoemd.
Expositie
Ext.exterieur; scriptaanduiding voor een in de buitenlucht op te nemen scène.
Ext.
Extrafigurant, iemand die anoniem en zonder (uitgeschreven) tekst in beeld verschijnt. Zie ook: walk-on. Mensen in de straat, op een terras, etc.
Extra
EVS
Voor afspelen, opnemen en prachtige slomo'sEVS