Daglicht1. het normaal beschikbare licht bij dag.
2. in film en videotermen licht met een kleurtemperatuur van 5600 graden kelvin.
Daglicht
Daglichtfilterfilter waarmee, terwijl er met kunstlichtmateriaal gedraaid wordt toch bij daglicht kan worden opgenomen. Het verschil in kleurtemperatuur wordt door het filter gecorrigeerd en omgekeerd.
Daglichtfilter
Dailiesook wel rushprint of dailies genoemd; de eerste print of kopie van het opgenomen moedermateriaal. Meestal worden aan het eind van een opnamedag de rushes van de vorige dag bekeken om een eerste indruk te krijgen van de kwaliteit van het materiaal.
Het verhaal gaat dat Rutger Hauer ten tijde van Floris wel graag naar de rushes keek en Michael Caine schrok zich tijdens Zulu bijna dood.
Dailies
Michael Caine said: “I thought, ‘I’ll go and see the rushes because I’m gonna be a big star.’ And I came in, and I threw up all over the floor, and I ran out. I didn’t like the voice, I didn’t like the look, I didn’t like anything,” he told Radio Times.
Sir Michael added: “And I’d never seen myself that big before. I’d seen myself on black-and-white TV, but this was in full colour, on a great big screen, and I was so upset, I thought, ‘My career’s over, they’re going to fire me.”
DakhaasDakhaaseen bevestigingsklem waarmee een spot op de rand van het decor kan worden bevestigd. Ook wel grip genoemd.
DatabasedDatabased
databased materiaal – digitaal opnamemateriaal.
Day For Nightbij daglicht opnemen van een nachtscène met behulp van speciale filters.
Day For Night
Dbdecibel; volumewaarde van video of audiosignaal.
Decibel, een eenheid (in dit geval een logaritmisch getal) die de verhouding aangeeft tussen twee verschillende geluidsenergieën. De decibel wordt gebruikt als absolute meetwaarde voor geluidsenergie. Daarvoor is eerst vastgesteld met hoeveel geluidsenergie 0 dB overeenkomt. Het geluidsvolume wordt bepaald door de verhouding tussen de omvang (=hardheid) en de hoogte (=intensiteit) van het geluid.
Db
Db
Dc In/outDc In/out
power in/uitgang
Decor1. de nagebouwde omgeving van een scène in een studio.
2. de geluidsachtergrond bij radiodrama.
Decor
Decor
Decorontwerperdegene die eindverantwoordelijk is voor de feitelijke vormgeving van een programma.
Decorontwerper
Découpage1. het opdelen van een scène in verschillende camera instellingen.
2. de rangschikking en de volgorde van de shots in het uiteindelijke product.
Découpage
Delay1. uitstel, vertraging.
2. de tijd die een signaal nodig heeft om een technisch circuit te doorlopen.
Delay
Departmentafdeling van de film crew (camera department, art director department, productie department, etc.).
Department
Detailshot
extreme close up.
Detailshot
DiafragmaDiafragma
een onderdeel van een camera tussen de lens en het lichtgevoelige materiaal waarmee de toe te laten hoeveelheid licht geregeld kan worden
Uitleg Lens.
Dialoogde gesproken tekst tussen de verschillende spelers in een filmscenario of een televisie- of radiodrama.
Dialoog
Dichroic FilterDichroic Filterlicht filter dat de kleurtemperatuur van het licht kan opwaarderen tot 7500 graden Kelvin.
Dichtklappen(openklappen), ongewenste automatische correctie van het diafragma of geluidsvolume.
Dichtklappen
Dichtlopenhet gebrek aan doortekening in de donkere partijen (geen detaillering meer hebben in donkere beelden).
Dichtlopen
Dieptescherptehet gebied gezien vanuit de camera waarbinnen de camera objecten scherp kan weergeven. Met scherptediepte geeft men dus de toelaatbare scherptezone aan ergens in het gebied tussen de lens en oneindig. Zie ook: scherptediepte.
Dieptescherpte
Digitaalinformatie wordt elektronisch vertaald in digitaal 0 en 1 en voor Analoge of digitale vertoning weer terugvertaald in gewoon beeld en geluid. Opslag daarvan kan zowel op audio of videotape en ook op harddisk. Kan oneindig vaak worden gekopieerd of uitgezonden zonder videoverlies (i.t.t. analoog).
Digitaal
Digitaliserencapturen (van analoog materiaal).
Digitaliseren
Digitennedigitale ontvangst antenne in de vorm van een spriet, voor ontvangst van televisieprogramma’s. Mogelijk de opvolger van de schotelantenne.
Digitenne
Direct Geluid1. geluid dat direct en gelijktijdig met de beeldopname geregistreerd wordt.
2. geluid dat een microfoon niet via reflecties, maar via de kortste weg bereikt.
Direct Geluid
Directe Lichtmetingmeting van het lichtniveau door de belichtingsmeter direct op het onderwerp te richten.
Directe Lichtmeting
Director Of Photography(D.O.P.) hoofd camera-afdeling: Degene binnen een filmproductieploeg die eindverantwoordelijk is voor het camerawerk en de belichting en dus voor de totale beeldkwaliteit van het product.
Director Of Photography
Director’s Cutmontage zoals de regisseur hem gewild had.
Director’s Cut
Dissolvevideo-effect. Een overvloeier, een beeldovergang waarbij twee beelden in elkaar overgaan. Het eerste beeld verdwijnt via een outfade , tegelijkertijd verschijnt het tweede beeld via een infade.
Dissolve
In muziek gebruikt men ook overvloeiers
Dissolve
Distributeurbedrijf gespecialiseerd in het uitbrengen (de release) van de film.
Distributeur
DistributieDistributie
het uitbrengen van de film voor alle mogelijke ‘windows’ – vertoningmogelijkheden..
DLSDigital Library System, een stilbeeldarchief van direct oproepbare videobeelden, zoals logo’s van omroepen, vignetten, landkaarten, storingsmeldingen en dergelijke.
DLS
Docudramaeen tussenvorm van fictie en non-fictie waarbij feitelijke, dus documentaire gegevens worden gedramatiseerd volgens de fantasieën van de programmamaker. Afkorting heet docu.
Docudrama
Documentaireeen programmasoort waarbij men gebruik maakt van registraties van feitelijke gebeurtenissen (non-fictie). De rangschikking, de manier van registreren en het eventueel toe te voegen commentaar geven de maker de mogelijkheid zijn persoonlijke visie op de werkelijkheid te geven.
Documentaire
Dogma 95van oorsprong Deense filmstroming (1995-2005) waarin oa. afgezien werd van niet op de locatie aanwezige elementen zoals filmlicht, achtergrondmuziek, achteraf toegevoegde geluidseffecten en meegebrachte rekwisieten.
Dogma 95
Dollykarretje op rails of luchtbandjes om met de camera rijdend te filmen.
Dolly
Dooie Kataanduiding voor een zeppelin of windkap.
Dooie Kat
Doorloopeen droge repetitie van het gehele script of een aanzienlijk gedeelte daarvan; meestal de eerste keer dat de koplopers uit de crew iets te zien krijgen van wat zich voor de camera zal gaan afspelen.
Doorloop
Doublede vervanger of stand-in voor een hoofdrolspeler bij gevaarlijke of second-unit-opnamen.
Double
Draaiboekeen versie van het op te nemen scenario waarin in twee of drie kolommen door de regisseur alle gegevens (cameraposities, instellingen en bewegingen van de camera, dialogen, geluidseffecten etc.) vermeld zijn die de crew of ploeg nodig heeft om de opnames te kunnen maken.
Draaiboek
Draaiboek
Draaischemaeen schema waarin de volorde van de te maken opnamen is vastgelegd (eng: shooting schedule)
Draaischema
Drageropnamemateriaal
Drager
Dramagedramatiseerde verfilming van een door acteurs nagespeeld fictief verhaal.
Drama
Dramatiserenhet volgens een van te voren vastgesteld model opnieuw rangschikken en vormgeven van feitelijke gebeurtenissen en emotionele belevingen uit het leven van mensen.
Dramatiseren
Dressenhet inrichten en aankleden van een set in de studio of op locatie door de rekwisiteur of setdresser.
Dressen
Driepuntsverlichting: de in Amerika ontwikkelde standaardmethodiek om een set of een scène uit te lichten vanuit drie verschillende punten door middel van hoofdlicht (key), vullicht (fill) en achterlicht (back).
Driepuntsverlichting
Droge Repetitiehet repeteren zonder camera’s en microfoons, veelal ook zonder rekwisieten, ter voorbereiding van de opnameperiode.
Droge Repetitie
Drop-out1. een korte onderbreking in de emulsie van een beeld- of geluidsband.
2. een niet ingevuld gedeelte van een beeldlijn in het videobeeld, veroorzaakt door de onder 1 genoemde bandbeschadiging.
Drop-out
Dubben1. het naderhand aan het reeds gemonteerde beeld toevoegen van geluid aan de hand van een guide-track.
2. geluid overschrijven op een andere “band”.
Dubben
Dullingsprayspray waarmee glanzende oppervlakken dof gemaakt worden om lichtreflectie tegen te gaan.
Dullingspray
DummyDummyeen kopie van een origineel, bijvoorbeeld een perfect nagemaakte pop die bij extreem gevaarlijke scènes de plaats van een acteur inneemt, of een kopie van een zeldzaam of duur voorwerp.
Durationlengte van een programma of een programmaonderdeel.
Duration
Dutch Angle(ook wel dutch tilt genoemd, zonder tilt!): een filmtechniek waarbij de camera onder een hoek gehouden wordt. Het resultaat is een beeld waarbij de horizon niet horizontaal maar schuin loopt. De hellende horizon veroorzaakt vervreemding en desoriëntatie en beoogt hiermee een dramatisch effect. Bij de montage worden Dutch angles naar rechts en links vaak afwisselend met elkaar toegepast. Twee opeenvolgende shots van een horizon naar dezelfde kant maar onder een andere hoek zijn geen bevordering van het intrigerende effect.
Dutch Angle
Dutch Angle
DVcamDigital Video Camera
DVcam
 
DVDDigital Video Disk, voor opslag van digitale beeldinformatie. Te gebruiken als non-lineaire bron van beeld en geluid.DVD
DVEDigital Video Effects, een apparaat waarmee op digitale wijze visuele effecten in beeld gebracht worden.
DVE
Dv-tjeDv-tje
digitale videotape. Mini-DV kent zeer kleine digitale tapes met de grootte van een luciferdoosje.
Dynamiekverschil tussen hard en zacht geluid. Het karakter van een samengesteld aantal geluiden en muzikale of andere effecten, dat wordt bepaald door de meestal in dB’s uitgedrukte verhouding tussen de hoogste en laagste energie van het programmageluid.
Dynamiek
Dynamische MicrofoonHebben geen stroom nodig. De klank is niet direct een goede weergave van de werkelijkheid. Dynamische microfoons zijn juist vanwege die kleuring erg populair voor zang, drums en elektrische gitaar.De wat duurdere types, zijn bij juist gebruik ook voor TV prima!
Dynamische Microfoon
D.I.B.direct in beeld
D.I.B.
DroneVoor spectaculaire luchtshots wordt vaak een drone ingezet. Natuurlijk een stuk goedkoper dan een crane op te bouwen of een helicopter te huren.
Drone