Callook wel crewcall genoemd. Het tijdstip waarop de leden van de cast of crew op de set verwacht worden.Call
Callsheeteen bij televisie- en filmproducties gebruikt dagschema, waarop iedere medewerker kan lezen wat er op die dag gaat gebeuren: met wie, wat, waar en hoe.
Callsheet
Camcordereen videocamera met ingebouwde recorder
Camcorder
Cameoeen Amerikaanse term voor een kleine tot zeer kleine rol, gespeeld door een steracteur of regisseur. 
Cameo
Camera-assistentdegene die kabelassistentie verleent en de shotlist bijhoudt.
Camera-assistent
Camera-instellingeen camera-instelling is een beeld dat door de camera Camera-instellingwordt gemaakt vanuit een bepaalde positie
Cameraman/vrouwCameraman/vrouwbij televisie degene die de film- of videocamera bedient en op aanwijzingen van de regisseur de uitsnede bepaalt en de camerabewegingen uitvoert.
Camera-rechts/linksrechts/links gezien vanuit de positie van de camera
Camera-rechts/links
Camerarepetitieeen veelal meerdere malen te houden volledige doorloop van de op te nemen actie ten behoeve van cast en crew
Camerarepetitie
Camerascriptde versie van het draaiboek waarin gedetailleerde cameraposities, -bewegingen en beelduitsneden vermeld worden
Camerascript
Candid CameraCandid Cameraeen camera die opneemt zonder dat de opgenomen personen zich hiervan bewust zijn
Canon AansluitingCanon Aansluitingtype aansluitplug (XLR) met drie pennen voor audio toepassingen. Dit type kent ook een variant (met 4 pennen) voor aansluiting op een externe batterijvoeding.
Caption-cameraeen vast ingebouwde camera waarmee titelkaarten, foto’s en andere grafische beelden weergegeven kunnen worden
Caption-camera
Capturen Of Digitaliserenhet inlezen van shots in de montagecomputer.
Capturen Of Digitaliseren
Carmountconstructie met zuignappen waarmee de camera een auto bevestigd kan worden. 
Carmount
Castverzamelnaam voor alle spelers in een speelfilm of televisie productie
Cast
Castinghet bij elkaar zoeken van het spelersbestand van een dramaproductie of speelfilm
Casting
Casting-directordegene die in nauwe samenwerking met de producer en of regisseur verantwoordelijk is voor het uitzoeken van de spelers voor een bepaalde productie
Casting-director
Catwalkeen metalen loopbrug boven in een televisie- of filmstudio die toegang geeft tot de grid
Catwalk
CCUCamera Control Unit, een apparaat waarmee men een videocamera die voor ééncameratechniek gebruikt wordt kan shaden
CCU
Changement1. in het theater: een decor- of lichtwisseling
Changement
2. bij televisie: Een decor- of lichtwisseling of een verandering van de cameraposities
Changement
Changerenhet verplaatsen van materiaal of apparatuur
Changeren
Charismauitstraling
Charisma
Cheatenbedriegen, de boel belazeren; een term die gebruikt wordt wanneer men de kijker, als het gaat om de posities van de spelers en objecten ten opzichte van elkaar, iets suggereert wat in werkelijkheid niet zo is.
Cheaten
Tom C. schijnt verhoogde schoenen te hebben.
Chromakeyeen veelgebruikte elektronisch trucagesysteem waarbij de gekleurde achtergrond van een figuur of object wordt weggeschakeld en wordt vervangen door een andere elektrische bron. Beide bronnen vloeien daarop samen tot een nieuw geheel. De meest gangbare schakelkleur is hard blauw of hard groen.
Chromakey
Ch 1geluidskanaal 1 (links)
Ch 1
Ch 2geluidskanaal 2 (rechts)
Ch 2
Cinchwordt ook wel een tulpplug genoemd. Gebruikt bij audio in/uitgangen
Cinch
Clapperboardde klap, een zwart bord waarop telkens van iedere take de essentiële gegevens vermeld worden. De klap wordt, voordat de actie begint, in het scherptegebied voor de camera gehouden, zodat de erop vermelde gegevens en de sync-klap door de camera en de geluidsrecorder worden vastgelegd ten behoeve van het latere gelijkleggen van het opgenomen materiaal.
Clapperboard
Mocht je iets opnemen met 2 of meer camera’s dan is dit ook handig.

Production : Naam productie
Roll  : Welk nummer memory card
Scene : Welke scene uit het draaiboek
Slate :  Bij elke nieuwe camera in stelling
Take : veranderd na elke opname
Director : Naam van de regisseur
Camera : 
Date :  Datum opname
Day Int(erior) of ext(erior
Clauseen stuk dialoog van één personage. Een claus begint in het scenario met de naam van de spreker en eindigt als iemand anders spreekt of er handeling volgt.
Claus
Cliffhangerhet bewust spannend gemaakte einde van een aflevering van een televisieserie, bedoeld om kijkers nieuwsgierig te maken naar het vervolg van de serie.
Cliffhanger
Climax1. het gedeelte van de handeling of actie waarin het meest intensieve en beslissende moment bereikt wordt 
 2. binnen de dramaturgie het hoogtepunt in de dramatische ontwikkeling, het moment waarop de hoofdfiguur doorkrijgt hoe hij zijn  doel kan bereiken
Climax
Clip1. een in de computer ingelezen shot of geluid
Clip
2. videoclip; beelden bij een muziekstuk
Clip
 
CloseClosedichtbij
Close-upafgekort CU, een opname van dichtbij. CU van de mens is een shot waarin "het gehele hoofd met de schouders erbij" het beeldkader vult.
Close-up
Coaxiaalkabelkwalitatief hoogwaardige kabel bestaande uit een signaalgeleidende kern met daaromheen een storingswerende buitenmantel.
Coaxiaalkabel
Color Barselektronisch referentie testsignaal in vorm van een kleurenbalk. Is bedoeld om in de postproductie de editing apparatuur mee af te stemmen.
Color Bars
Commentaareen bij live uitzendingen direct uitgesproken of bij reeds gemonteerde beelden naderhand ingesproken tekst
Commentaar
Commentaarceleen geluidsgeïsoleerde ruimte waarvan de commentaarspreker de tekst bij de beelden kan inspreken
Commentaarcel
Commentaarpositiede plaats voor de commentator bij grote evenementen

 
Commentatordegene die bij live uitzendingen rechtstreeks commentaar levert bij in beeld gebrachte gebeurtenissen of situaties, of bij opgenomen materiaal de begeleidende tekst inspreekt
Commentator
Commercial Breakeen bewuste onderbreking van een televisieprogramma om een reclameboodschap te vertonen
Commercial Break
Commissariaat Voor De Mediazelfstandig bestuursorgaan dat toeziet op het naleven van de bepalingen uit de mediawet
Commissariaat Voor De Media
Compressiedigitaal geluid of video wordt samengeperst. Waarbij een deel van de informatie verloren gaat om schijfruimte te sparen en de (computer)processor minder te belasten. Gevolg is afname van beeldkwaliteit.
Compressie
Compilatiesamenvatting
Compilatie
Concept(ontwerp) In een concept wordt kort omschreven waar het verhaal over gaat of een korte inhoud van een productie in grote lijnen
Concept
Connectorverbindingsstekker
Connector
Een aantal Adapterpluggen zijn:
Banaanstekkers
BNC-connectors voor coaxverbindingen
DIN-connectors zoals vroeger gebruikt voor audiosignalen, MIDI en computertoetsenborden
BNC-connector
FireWire-connector
HDMI-connector voor aansluiting in ongecomprimeerde digitale vorm
iPod-connectors
Jackpluggen
Luidsprekeraansluitingen
PH-connectorverbindingen binnenin elektrische apparaten
PowerCon-stroom
Push-Pull Connector-voeding
Scart-connector
Speakon versterkt geluid
Tulpstekker (RCA)
USB-connector
XLR-connectoren en mini-XLR voor gebruik in professionele audioapparat
ContinuÏteitis datgene wat de illusie van een aaneengesloten, doorlopende gebeurtenis moet suggereren, ook al worden de verschillende delen van die gebeurtenis op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen opgenomen. Fouten in de continuïteit zullen de geloofwaardigheid van het verhaal aantasten. We hebben het over de logische voortgang van handeling, licht, geluid, rekwisieten, kadrering, kleur, make-up en decor.
ContinuÏteit
Contourhet aanbrengen van contour is een technische ingreep waardoor het videobeeld scherper lijkt
Contour
Contrastde helderheidsverhouding (uitgedrukt in een logaritmische schaal) tussen de lichtste en de donkerste partij in een beeld.
Contrast
Contrastomvanghet maximale verschil tussen licht en donker dat een medium (bijv. video) aankan (vergelijk: dynamiek)
Contrastomvang
Controlekamerde ruimte waarin per deelgebied (licht, geluid, beeld, eindregie) de eindcontrole plaatsvindt tijdens opnames of uitzendingen
Controlekamer
Coproductieproductie die inhoudelijk en financieel onder de verantwoordelijkheid valt van meerdere producenten
Coproductie
Copyrightauteursrecht, het persoonlijk, maar overdraagbaar recht van de maker of maakster van een product of idee om dat werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen, alsmede het uitsluitend en onoverdraagbaar recht tot het aanbrengen van wijzigingen.
Copyright
Countdownhet aftellen voor een live uitzending de zender opgaat
Countdown
Coveren1. (een bepaald gedeelte van een scenario) beslaan. “Hebben we met die shots de hele scene gecoverd?”
2. vanuit meerdere camerastandpunten opnemen om later in de montage pas te kiezen wanneer je welk shot gebruikt.
Coveren
Covershots1. alle – meestal nauwere – shots die behalve het mastershot gedraaid worden indien een scène later in de montage gedecoupeerd moet worden
2. ook wel beeldinsert of tussenshot genoemd. Twee fragmenten die in beeld niet na elkaar gemonteerd kunnen worden, krijgen met behulp van een covershot een vloeiende overgang
Covershots
Crabrijder zijwaarts (met de camera)
Crab
Craneeen kraan waarop camera, cameraman en soms ook camera-assistent een plaats hebben en die van hoog tot laag samengestelde verticale en horizontale bewegingen kan maken
Crane
Creditsnamen van medewerkers en betrokkenen, aan het eind van een film of televisieprogramma op de aftiteling. Een credit is een vermelding in de credits
Credits
Crew.film- of televisieploeg
Crew.
Crosscuttinghet door elkaar snijden van twee scènes (ook wel parallelmontage genoemd)
Crosscutting
Crossfadeeen geleidelijke overgang van de ene naar de andere lichtstand, geluid (geluidscross) of beeld (beeldcross) genoemd.
Crossfade
Cueboardzie idiot-board
CueboardAls de presentator geen oortje heeft is dit soms de manierr om toch snel een boodschap te geven.
Cuestartteken of teken (aanwijzing) waarna iemand iets moet doen, meestal een acteur die moet opkomen of zijn dialoog of handeling start.
Cue
Voor sommige regisseurs is de vingerknip het moment dat de schnitt moet vallen.
Cue-lightCue-lighteen lampje waarmee zonder geluid te maken een teken kan worden gegeven
CuenCuenzie ook voorcuen
Cue-trackeen geluidsspoor waarop de communicatie over de intercom tussen studiovloer en regie kan worden opgenomen en teruggeluisterd. In leersituaties is het aan te bevelen de cue-track terug te luisteren; dit is namelijk zeer informatief
Cue-track
Cut1. beeldovergang tussen twee shots, ook wel schnitt (las) genoemd. 
Cut
 2. Engelse term voor montage: denk aan director’s cut of final cut (eindmontage).
 3. de aanwijzing van een filmregisseur om de opname te stoppen
Cut
Cut-awayEen shot dat overal tussen te plakken valt om discontinuïteit in de verschillende takes van de hoofdhandeling te verhullen. Zie ook snijhots
Cut-away
Cafkorting voor camera (CA)
C
Captatieeen televisiebewerking van een bestaande toneelvoorstelling waarbij de theatervormgeving zo veel mogelijk gehandhaafd wordt. Deze manier van bewerken is een tussenvorm van de pure theaterregistratie aan de ene en de adaptatie aan de andere kant.
Captatie