B.B.Buiten beeldB.B.
B.I.B. boven in beeld, een bij titeling gebruikte afkorting om een boven in beeld centraal uitgelijnde titel aan te duiden
B.I.B.
Back-focus Probleemde camera is geheel uitgezoomd onscherp
Back-focus Probleem
Backlightachtergrondlicht. Sommige camera’s hebben een backlight schakeling, waardoor de verhoudingen tussen voorgrond- en achtergrondlicht kunnen worden aangepast.
Backlight
Veel gemaakte fout: Mensen die binnen met hun rug naar het een raam zitten. Buitenlicht is zo vel dat je vaak alleen maar een donker silhouet ziet. Een extra lichtbron nodig. Op je foto- toestel is dat je flitser. Bij video extra voorlicht maar ook kunne we ND filter gebruiken om op het gehele raam te plakken.
Als het backlight te veel is, kan buiten een reflectiescherm wel helpen. De zon is je mooie achterlicht, en via het reflectie scherm ook nog je voorlicht.
Back-stagehet gebied achter het toneel of rondom een setBack-stage
Backstory
de geschiedenis van personages en situaties die zich afspeelt voor het begin van de filmBackstory Meestal weten we de backstory van personages niet en is dit het geheim van de schrijver, acteur en regisseur. Soms krijgen we flarden van flashbacks zodat we als kijker snappen waarom het personage bepaalde keuzes maakt. In 2019 werd de film Joker gemaakt, waarin we de zien hoe de Joker zo verknipt raakte.
Back-up 1. een kopie van de inhoud op een extern geheugen bv. een USB stick of harde schijf. 
2. bij audio en video een term voor een kopie van de moederband.
Back-up
Bakeen lichtarmatuur voorzien van een aantal lampen, dat meestal wordt gebruikt voor zacht invullicht
Bak
Balanceeen begrip dat in de geluidstechniek gehanteerd wordt om aan te geven dat de gebruikte microfoons te samen een evenwichtig geluidsbeeld leveren
Balance
Bandbeeld of geluidsband bestemd voor opname of weergave
Band
Bandnummerhet registratienummer, tevens bandlengte aanduiding van beeld of geluidsbanden. Tegenwoordig wordt voor de verwerking van banden veelvuldig gekozen voor barcode labelsBandnummer
 
BarndoorBarndoorde klappen die bevestigd zijn aan de zijkant van een spot en waarmee het licht afgeklapt kan worden noemt men barndoorns. Een barndoor is dus eén van kleppen op een lichtarmatuur bedoeld voor het richten van het licht.
Beat1. een pauze of een ‘witje’ in een tekst of handeling. 
2. het ritme van een muziekstuk.
Beat
Beeldformaat Beeldformaat beeldverhouding. De verhouding tussen de hoogte en de breedte van het beeld; bijvoorbeeld 4:3 of 16:9 (breedbeeld)
Beeldhoek lensinstelling; kleine beeldhoek is telelens, grote beeldhoek is groothoeklensBeeldhoek
Beeldinsertbeeld dat in het oorspronkelijke ruwe materiaal wordt gemonteerd, zonder dat het audiospoor wordt onderbroken. Bijvoorbeeld in een interview. Zie ook covershot, tussenshot en luistershot. 
Beeldinsert
Beeldmenger (bm)beeldschakeltafel, een apparaat waarmee beelden met elkaar gemengd en aan elkaar geschakeld kunnen worden.
Beeldmenger (bm)
 
Beeldovergangde letterlijke overgang tussen twee geschakelde of gemonteerde beelden, ook wel shotwissel of snit genoemd
Beeldovergang
Beeldspringershots die niet matchen bij montage, waardoor de kijker het gevoel krijgt, dat hij een stukje van het beeld mist of één en hetzelfde beeld bijvoorbeeld van links naar rechts in het kader verspringt. 
Beeldspringer
Beeldtechnicusdegene die verantwoordelijk is voor de technische - programmatische kwaliteit van het op te nemen of uit te zenden videosignaal.
Beeldtechnicus
Belichterdegene die eindverantwoordelijk is voor de artistieke en inhoudelijke kant van het gebruikte televisielicht bij de productie van een programma.
Belichter
Belichtingkleurtemperatuur van licht. 3200K (gr. Kelvin) is kunstlicht. 5600K is de kleurtemperatuur van normaal daglicht
Belichting
Belichtingsmetereen apparaat waarmee de hoeveelheid aanwezige hoeveelheid licht gemeten kan worden
Belichtingsmeter
Best Boy eerste assistent (m/v) van grip of gaffer
Best Boy
Billboardinghet door middel van een kort freezeframe vermelden van een sponsor voorafgaand en/of na afloop van een uitzending
Billboarding
Black-out1. plotselinge duisternis door al dan niet geplande totale lichtuitval, ook wel donderslag genoemd. 
2. een plotselinge geheugenstoornis.
Black-out
Black-wrapzwart gespoten aluminium folie dat gebruikt wordt om licht van een spot gedeeltelijk tegen te houden
Black-wrap
Blauwfiltereen blauw gekleurd plastic folie dat wordt gebruikt om van kunstlichtlampen (3200 graden Kelvin), daglicht te maken.
Ook wel booster filter genoemd (verhoogd kleurtemperatuur van kunstlicht naar daglicht)
Blauwfilter
Blockenhet in de repetitieperiode definitief vastleggen van de spel- en camera mise-en-scène
Blocken
Bloopereen mislukte opname waarbij onverwachtse dingen voor en achter de camera misgaan
Blooper
Blue-screeneen bij de film gebruikte techniek die een vergelijkbaar resultaat als de chroma-key techniek oplevert. De blauwe achtergrond wordt naderhand ingevuld met andere beelden.
Blue-screen
Blu-rayBlu-ray is als formaat bedoeld voor de opslag van high-definition television-films en is een beoogde opvolger van de dvd
Blu-ray
BNCConnector plug (rond) voor video in/uit kabelaansluitingen
BNC
Body Double stand-in bij (meestal) blootscènes
Body Double
Volgens Kevin Costner was Whiney Houston tijdens het maken van deze foto in geen velden of wegen meer te bekennen!
Boomde hengel waarmee de geluidsman zijn microfoon net buiten het beeldkader zo dicht mogelijk bij de geluidsbron houdt
Boom
Bordereen elektronisch aan te brengen gelijkmatige rand om een wipe-patroon of een titel of DVE, die door inkleuring of zwarting de grafische kwaliteit van het beeld of de leesbaarheid van een titel kan verhogen
Border
Bouncenlicht laten reflecteren via muur, plafond of andere platte vlakken. Zo kun je gericht licht via een reflecterend oppervlak indirect op een speler of een object richten
Bouncen
Boven Zwarthet zwartniveau is het minimale technische niveau dat een beeldtechnicus aanhoudt voor het beeldsignaal. Een monitor kan verkeerd afgesteld zijn en vele procenten ‘boven zwart’ liggen.
Boven Zwart
Op de videoscoop zie je de helderheidsverschillen.
BrandpuntafstandBrandpuntafstandafstand waarop je met de betreffende (camera)lens een gat in een papier kan branden met zonlicht. De brandpuntafstand bepaalt het type lens.
Break1. een korte pauze
2. de onderbreking van een programma of een uitzending ten behoeve van een blok commercials
Break
Breakdowneze meestal in matrixvorm opgestelde breakdown zijn alle productionele details onmiddellijk terug te vinden. Het maken van een breakdown is enorm arbeidsintensief; Tegenwoordig maakt men daarom hierbij steeds meer gebruik van de PC.
Breakdown
Bridgeeen muzikale overgang tussen twee scènes of shots
Bridge
Briefinghet geven van instructies aan een groep mensen
Briefing
Brightnesslichter-donker instellingen van de camcorder, viewfinder of een beeldmonitor
Brightness
Brom1. een storend bijgeluid bij een geluidsopname, meestal met een frequentie van 50 hertz, soms bestaande uit hogere harmonische toon, bijvoorbeeld van 100 of 150 hertz. 
2. een storing in het videobeeld die zich manifesteert als een langzaam over het beeld lopende balk.

Brom
Bij een ‘aardlus’ zijn twee of meer geluidsapparaten aangesloten op een andere wisselspanning. Twee stopcontacten kunnen bijvoorbeeld van verschillende fasen afkomstig zijn. Gebruik voor je audio-setup dus het liefst stroom uit  één (zo mogelijk geaard) stopcontact.
Budgetde hoeveelheid geld die beschikbaar is om een productie te (laten) maken.

Budget
Build-in-miccamera microfoon; veelal een instelbare stereomicrofoon, die wat betreft de opnamehoek 0 graden is, een richtmicrofoon. Instellingsmogelijkheden onder een hoek 0-120 graden.
Build-in-mic
Bullhorneen draagbare, door batterijen gevoede megafoon waarmee de menselijke stem versterkt kan worden
Bullhorn
Bumpereen (beeld)bumper wordt tussen programma's door uitgezonden. Deze worden ingezet voor onderbreking. Voorbeelden van dergelijke onderbrekingen zijn reclameblokken en overschakelingen naar een volgend onderdeel in het zelfde programma. De bumper duurt meestal enkele seconden en heeft dezelfde sfeer in beeld en geluid als de leader.
Bumper
Butterfly (of Vlieger)een groot formaat vlag waarmee licht zachter gemaakt kan worden.
Butterfly (of Vlieger)
Basis ShotsBasis Shots