A.A.F.Advanced Authoring Format – uitwisselingsformaat voor allerlei media met behoud van metadata van die media – voor het transporteren van een montage inclusief lassen, levels en titels.​​​​​​​
A.A.F.
Aangesneden Kader kader waarin een gedeelte van een persoon of object buiten beeld valt.  Aangesneden Kader
Acculampeen lichtbron die onafhankelijk van het lichtnet, gevoed door een eigen accu kan werken. De acculamp wordt veel gebruikt op reportage wanneer een normale stroomvoorziening ontbreekt
Acculamp
Achterdoekeen uit het toneel afkomstige term waarmee ook bij televisie en film een geschilderd doek wordt aangeduid dat dient als een natuurlijke afsluiting van een decor.
Achterdoek
AchtergrondAchtergrondhet gedeelte van de set dat het verst van de camera verwijderd is.
Achtergrondgeluid
de combinatie van geluiden die de natuurlijke atmosfeer van een bepaalde omgeving bepalen.Achtergrondgeluid
Achtergrondprojectieeen procedé waarmee men bij bepaalde scènes d.m.v. film of elektronische projectie van bewegende of stilstaande beelden een niet aanwezige achtergrond kan suggereren.
Achtergrondprojectie
Achtergrondprojectie
Achterlicht(backlight) licht dat van achter het te belichten object komt.
Achterlicht
ActieActiede handeling van de acteurs die zich voor de camera afspeelt.
Actie!het startsein waarmee de regisseur aangeeft dat de handeling voor de camera kan beginnen
Actie!
Actualeen term die aangeeft dat een door camera geleverd beeld opgenomen of uitgezonden wordt.
Actual
Actual-monitorde monitor waarop het beeld te zien is dat op dat moment opgenomen of uitgezonden wordt
Actual-monitor
Actual-monitor
Actual-signaleringeen rood lampje op een camera of monitor dat aangeeft dat het beeld van de gekozen camera ‘in de uitzending’ is of opgenomen wordt.
Actual-signalering
Adaptatieeen vergaande bewerking van een bestaande tekst of toneelvoorstelling tot een nieuw, autonome, dramatische vorm die eigen is aan het medium televisie.
Adaptatie
Van toneelstuk naar film
In de literatuur is een adaptatie (van het Latijn: ad-aptare: aanpassen aan) een bewerking of aanpassing van een tekst.Het kan hierbij gaan om de omzetting van een oorspronkelijke tekst in een andere tekst, of om het omzetten van een tekstueel geheel naar een ander medium bijvoorbeeld de bewerking van een roman tot een toneelstuk, van een roman tot een film, van een operalibretto tot een film enz. 
Ad Libgeïmproviseerde dialoog/ Geïmproviseerde shot voering
Ad Lib
Bij een opening van een talkshow is meestal alles gescript. Zo weet de presentator op welke camera de presentatie is en weten we welke gasten er in de introductie genoemd worden. Daarna staan er vaak Basis Shots in het draaiboek genoemd.
Van hieruit kan de shotvoering Ad Lib. overgenomen worden
ADOeffecten apparaat
ADO
Vaak live gebruikt voor Picture in Picture of bij vliegende logo’s. Ook bij lineare montage was dit een creatief hulpmiddel voor titels en leaders. Tegenwoordig zijn er veel kleinere apparaten op de markt met meer mogelijkheden. Bij montage zitten vaak alle effecten in het non-lineare edit programma en is deze hardware overbodig geworden
Afkijkeen term voor een monitor of ontvanger waarop het actual beeld te zien is
Afkijk
Niet alleen belangrijk voor de regisseur, maar bijvoorbeeld ook licht, styling, visagist of setdresser.
Afkijkmonitorzie afkijk
Afklappen het licht met behulp van klappen (barndoors) op statief of met klemmen niet op een bepaalde plaats laten schijnen
Afklappen
Afstoppen lamplicht tegenhouden
Afstoppen
Aftitelingvermelding van namen en functies van allen die aan de film of het programma een bijdrage hebben geleverd
Aftiteling
Agent
zaakwaarnemer van acteur of schrijverAgent
Tracey Jacobs
een van de succesvolste vrouwen in het vak. Ze stuurt de carrières van Johnny Depp, Kristen Wiig, Al Pacino en Gwyneth Paltrow aan. Maar ook Simon Pegg en Mike White en regisseur Greg Mottola. 
Jim Toth
leidde Matthew McConaughey door de carrièreomslag die hem naar een Oscar leidde voor 'Dallas Buyers Club'. Scarlett Johansson en Robert Downey Jr. behoren tot zijn sterren.
 
Aggregaatmobiele stroomgenerator met dieselmotor
Aggregaat
Voor hele grote of kleine producties
Grote Aggregaat: De tijdelijke energievoorziening wordt verzorgd door super geluid gedempte aggregaten van 150 KVA tot 1.000 KVA. Onze zgn."twinpacks" zijn zodanig ingericht dat bij uitval van één unit de andere zonder enige onderbreking de energie-verzorging overneemt. E.e.a. is niet in beeld of geluid waarneembaar en voorkomt het opnieuw opstarten van audio en/of video reportagewagens. Bron: http://www.dtsbv.com/
AirdateAirdatedatum van uitzending
Airtimetijdstip van uitzending of hoeveelheid zendtijd voor de adverteerder
Airtime

 
Akoestiekweerkaatsing of absorptie van het geluid in een ruimte.
Geluidsgolven worden door materialen weerkaatst of geabsorbeerd. De akoestiek in een ruimte is dan ook afhankelijk van de vorm en de inrichting van die ruimte en van de voor de aankleding gebruikte materialen. Deze factoren bepalen de verhouding van de hoeveelheden geabsorbeerde en gereflecteerde energie. Een goede akoestiek wordt gekenmerkt door zo min mogelijk ongewenste reflectiegeluiden en nagalm, en komt tot stand door de juiste hoeveelheid gereflecteerd geluid bij de juiste frequenties.
Akoestiek
Analoogouderwetse audio of video, waarbij het signaal in dezelfde golfvorm wordt opgeslagen als waarmee het ook naar de speakers of de beeldbuis gaat. Beeld of geluidsinformatie wordt omgezet in magnetische signalen en via een zogenaamde magnetische video of audio(wis)kop vastgelegd of verwijderd van tape. Ondergaat kwaliteitsverlies bij kopiëren of uitzenden (zie ook vergelijk digitaal).
Analoog
Anamorphic horizontaal ingedrukt beeld, dat bij de projectie of vertoning op een tv weer uitgerekt wordt. Op deze manier kan een film widescreen toch worden opgeslagen op een drager (film of DVD) die eigenlijk geen widescreen aankan. 
Anamorphic
Antagonist persoon, ding, plek, gegeven dat de protagonist dwarszit in het bereiken van zijn doel
Antagonist
Antiklok DraaienAntiklok Draaiendraaien tegen de wijzers van de klok in
Arenalocatie waar de film zich afspeelt en die een duidelijke invloed heeft op het verhaal
Arena
De Bar uit de Deerhunter is anders dan uit Cheers. Hangt hier de hoofdpersoon rond?  Kloppen de personages die hier bierdrinken? Of is iemand de verkeerde kroeg binnen gelopen?
Arena
Net zo belangrijk als het casten van geloofwaardige acteurs is het casten van een geloofwaardige arena. 
Armatuurhet (metalen) omhulsel van een lichtbron
Armatuur
Artdirectorde ontwerper die eindverantwoordelijk is voor het complete ontwerp en de aankleding van locaties en sets, kortom voor het ‘uiterlijk’ van een film of televisieprogramma
Artdirector
Asde denkbeeldige lijn die getrokken kan worden tussen twee spelers of tussen een speler en een object. Er wordt ook wel gesproken van de dialoog-as of actie-as
As
Aspectratio de hoogte en breedte van een televisiebeeld, zoals 4:3 of 16:9 
Aspectratio
Asynchroonhet niet gelijk lopen van beeld en geluid
Asynchroon
Ata-carneten ATA-carnet is een internationaal douanedocument, waarmee je eenvoudiger goederen (apparatuur, props en dergelijk) tijdelijk kunt in- en uitvoeren naar een groot aantal landen buiten de Europese Unie (eu)
Ata-carnet
AudioHet geluidsgedeelte van een registratie, uitzending of montage.
Audio
Audio LimiterAudio Limiterelektronisch circuit dat het geluidsniveau boven een bepaald niveau begrenst
Audio-nabewerkingafwerking van geluid en mixage door geluidstechnicus of sound designer
Audio-nabewerking
Auteursfilm film waarbij de regisseur zelf het scenario heeft geschreven, meestal met een duidelijke eigen stijl
Auteursfilm
Auto-cueAuto-cue(teleprompter)een apparaat dat door middel van spiegels een roltekst projecteert, hetgeen een presentator in staat stelt die tekst direct te lezen zonder de blik van de cameralens af te wenden. Bij onervaren presentatoren kan het gebruik van de auto-cue leiden tot de zo genoemde ‘auto-cue stare’ , een gehypnotiseerde manier van kijken. Xie TVCollege bij EditieNL https://www.youtube.com/watch?v=M1sfEFC6H4c
Auto-cue
Autofocuseen systeem waarmee een camera zelf automatisch de scherpte van het beeld handhaaft
Autofocus
Op fototoestel  -  Meer manieren van autofocus - Op videocamera
Aux
een programmeerbare uitgang op een video- of audiotafelAux
Available Lightopnemen met de beschikbare hoeveelheid licht (dag-/kunstlicht)
Available Light
Avidiet lineair montagesysteem. Andere niet lineaire montagesystemen zijn bijvoorbeeld: Final Cut Pro en Adobe
Avid
 
Augmented_realitty is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd .
Augmented_realitty