Documentaire, Elias Rinsampessy
Ik heb de opleiding gevolgd omdat…het mij een goede aanvulling lijkt van projecten, die ik doe. • Mijn projecten liggen vooral op het terrein van welzijn en zorg en op het terrein van sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals botsingen van culturen, gemengde huwelijken en gemengde relaties, veranderende opvoedingspatronen in gezinnen en families. • Doordat ik de opleiding gevolgd heb kan ik nu beter naar interventies in documentaires zien en analyseren. Ik heb vooral geleerd om zaken goed te concretiseren, terwijl ik vanuit mijn sociaal-wetenschappelijke achtergrond vooral heb geleerd om zaken op een meer abstracte manier te analyseren en te beschrijven, vooral verbaal de zaken onder de aandacht te brengen. In deze bijeenkomsten heb ik geleerd om zaken te visualiseren en in beeld te brengen. Dat is een duidelijke aanvulling en toegevoegde waarde van mijn kennis en vaardigheden. - Van de docent Monique is een gepassioneerde docente en verstaat haar vak goed. Ik was blij dat ik toch mijn gedachten voor een plan over een mogelijke documentaire naar haar heb gestuurd. Van haar feedback heb veel geleerd. - Als docente gaat Monique goed in op de vragen en laat je duidelijk een spiegel zien, waardoor je leert om op een andere manier te kijken naar documentaires. - Wat ben je van plan in de toekomst..Een documentaire maken vraagt veel geduld en er zijn nog veel leermomenten te gaan. Dat probeer ik het komende jaar te doen en hier aandacht aan te besteden. De werkcolleges van Monique en de daarbij behorende documentatie geven een goede handleiding om stap voor stap vorm en inhoud te geven aan de plannen voor een documentaire. • Wat vond je van de opleiding in het algemeen? 7 werkcolleges is een vorm van een module en dat werkt goed. De theoretische insteek met de kennis en kunde van de docente geeft een goede basis om verder op stap te gaan en zaken te ontwikkelen. Dank hiervoor Monique Nolte en Andries dank voor de coordinatie.
Terug