Summer School Acteren Film TV, Sariah Mansoer

De opleiding was super. In deze week heb ik ontzettend veel geleerd. De docenten gaven goed uitleg en alles mocht en kon gevraagd worden. In de toekomst wil ik zeker wat met acteren gaan doen. Het zij in samenwerking met muziek of gewoon puur acteren. TVCollege heeft voor mij het een en ander duidelijker voor mijn keuze gemaakt. Door de opleiding ben ik ook veel zelfverzekerder geworden.

Terug