Animatie en Graphics elementen zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse televisiewereld. Het voegt die extra ‘look and feel’ aan het programma toe!

Door een steeds groter wordende toegankelijkheid van software is er een groeiende vraag naar Animatie en Graphics specialisten. Zij kunnen de software en de erdoor gegenereerde producten integreren in de hedendaagse mediacultuur. De verschillende vormen van media die vroeger los van elkaar stonden, vloeien meer en meer samen in tot wat we tegenwoordig noemen Mixed-Media. Het TVCollege biedt je de kans d.m.v. deze opleiding ook tot die groep te kunnen gaan behoren.

De opleiding bereidt je voor op het vak en laat je zien hoe je op een professionele basis kan werken met animatie-graphics.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

  • Algemene uitleg animatie-graphics
  • Conceptual development
  • Storyboarding
  • Development van de graphics/ beeld genereren
  • Communicatie met de groep/ opdrachtgever
  • Animeren/ productie
  • Ethiek (algemeen)
  • Visuele technieken (verschillende vormen van media)
  • Postproductie (montage, nabewerking, e.d.)

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de basisprincipes van animatie-graphics.

Zij kunnen deze ook in de praktijk toepassen. Lijkt het jou wel wat om ook voor TV en film te animeren geef je dan zo snel mogelijk op d.m.v. het aanmeldingsformulier.

Om de opleiding zo toegankelijk mogelijk te houden zullen de lessen in de avonduren plaatsvinden.

De opleiding duurt in principe 8 dagdelen*.


(*Mocht het nodig zijn, dan kan dit uitlopen)

Kosten: € 2296,-
(Betaling in termijnen mogelijk.)
Startdata: op aanvraag

Ja ik geef mij op...